Информация за контакт

Общинска администрация Брегово

Кмет на община Брегово - инж. Милчо Лалов

тел.: 0887685199

Зам.-кмет - Николина Ванчева

тел.: 0888257031

Председател  на Общински съвет - Аня Ангелова

тел.: 0884228617

Секретар на община Брегово - Сергей Здравковски

тел.: 0885714356

Главен счетоводител - Христина Борисова

тел.: 0885823152

Директор на дирекция "АПИО" - Фидел Петров

тел.: 0887229538

Главен специалист "Канцелария и обслужване на ОбС"  - Цветанка Георгиева

тел.: 0885719825; вътр. 09312/9339

Административно обслужване:

тел.: 0884163834; 09312/9296

Главен специалист "ОМП, ГЗ"  - Илиян Борисов

тел.: 0885714253

Главен експерт "ПО" - Росица Костадинова

тел.: 0884228471

Главен специалист "СДИП" - Миглена Катраницова

тел.: 0885716234

Главен експерт "Човешки ресурси" - Илияна Божинова

тел.: 0885719826

Главен експерт "ЗЕГ" - инж. Надежда Иванова

тел.: 0888134910

Главен специалист "ТСУ" -Сашко Димитрашков

тел.: 0885823157

Главен архитект - Пламен Станчев

тел.: 0885714259

Главен специалист "ИО" - Елиза Борисова

тел.: 0887228189

Дежурен по ОбСС

тел.: 0884463325

 

Данъчна служба:

0889425302; 09312/9300

"Зелен" телефон - 0885715534

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Кметство Косово

Кмет - Йовко Георгиев; тел.: 0889221063

Гл.специалист - Зеница Цветкова; тел.: 0884228437

Кметство Балей

Кмет - д-р Боян Гаврилов; тел.: 0887225407

Гл.специалист - Тереза Григорова; тел.: 0889229547

Кметство Куделин

Кмет - Красимир Георгиев; тел.: 0885719205

Гл.специалист - Албена Колева; тел.: 0885823142

Кметство Гъмзово

Кмет - Любослав Ангелов; тел.: 0887225277

Гл.специалист - Силвиа Цветанова; тел.: 0885823132

Кметство Ракитница

Кмет - Илиян Бърсанов; тел.: 0894360653

Гл.специалист - Таня Маринова; тел.: 0896021413

Кметство Връв

Кмет - Валентина Иванова; тел.: 0899338614

Гл.специалист - Емил Джегов; тел.: 0885153483

с.Делейна

Кмет - Людмил Якимов; тел.: 09355/5480; 0885823148

с.Тияновци

Кметски наместник - Евстати Петков; тел.: 0884228436; 0887400902

Социални заведения
Координатор "Социални дейности" - Лариса Лалова
тел.: 0884936228
 
Домашен социален патронаж - ДСП
Управител - Венета Кирчева; тел.: 0884463376
 
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с.Куделин
Директор - Мариела Колева; тел.: 0885679643
 
Център за настаняване от семеен тип  - с.Куделин
Управител - Максим Брезоев; тел.: 0884228692
 
Център за настаняване от семеен тип 1, 2 - с.Балей
Управител - тел.: 0885679621
 
Защитено жилище "Надежда" - гр.Брегово
Управител - Силвия Страшимирова; тел.: 0889229246

Допълнителна информация