Информация за контакт

Общинска администрация Брегово

Кмет на община Брегово - инж. Милчо Лалов

тел.: 0887685199

Зам.-кмет - Николина Ванчева

тел.: 0888257031

Председател  на Общински съвет - Аня Ангелова

тел.: 0884228617

Секретар на община Брегово - Сергей Здравковски

тел.: 0885714356

Главен счетоводител - Христина Борисова

тел.: 0885823152

Директор на дирекция "АПИО" - Фидел Петров

тел.: 0887229538

Главен специалист "Канцелария и обслужване на ОбС"  - Цветанка Георгиева

тел.: 0885719825; вътр. 09312/9339

Административно обслужване:

тел.: 0884163834; 09312/9296

Главен специалист "ОМП, ГЗ"  - Илиян Борисов

тел.: 0885714253

Главен експерт "ПО" - Росица Костадинова

тел.: 0884228471

Главен специалист "СДИП" - Миглена Катраницова

тел.: 0885716234

Главен експерт "Човешки ресурси" - Илияна Божинова

тел.: 0885719826

Главен експерт "ЗЕГ" - инж. Надежда Иванова

тел.: 0888134910

Главен специалист "ТСУ" -Сашко Димитрашков

тел.: 0885823157

Главен архитект - Пламен Станчев

тел.: 0885714259

Главен специалист "ИО" - Елиза Борисова

тел.: 0887228189

Дежурен по ОбСС

тел.: 0884463325

 

Данъчна служба:

0889425302; 09312/9300

"Зелен" телефон - 0885715534

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Кметство Косово

Кмет - Йовко Георгиев; тел.: 0889221063

Гл.специалист - Зеница Цветкова; тел.: 0884228437

Кметство Балей

Кмет - д-р Боян Гаврилов; тел.: 0887225407

Гл.специалист - Тереза Григорова; тел.: 0889229547

Кметство Куделин

Кмет - Красимир Георгиев; тел.: 0885719205

Гл.специалист - Албена Колева; тел.: 0885823142

Кметство Гъмзово

Кмет - Любослав Ангелов; тел.: 0887225277

Гл.специалист - Силвиа Цветанова; тел.: 0885823132

Кметство Ракитница

Кмет - Илиян Бърсанов; тел.: 0894360653

Гл.специалист - Таня Маринова; тел.: 0896021413

Кметство Връв

Кмет - Валентина Иванова; тел.: 0899338614

Гл.специалист - Емил Джегов; тел.: 0885153483

с.Делейна

Кмет - Людмил Якимов; тел.: 09355/5480; 0885823148

с.Тияновци

Кметски наместник - Евстати Петков; тел.: 0884228436; 0887400902

Социални заведения
Координатор "Социални дейности" - Лариса Лалова
тел.: 0884936228
 
Домашен социален патронаж - ДСП
Управител - Венета Кирчева; тел.: 0884463376
 
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с.Куделин
Директор - Мариела Колева; тел.: 0885679643
 
Център за настаняване от семеен тип  - с.Куделин
Управител - Максим Брезоев; тел.: 0884228692
 
Център за настаняване от семеен тип 1, 2 - с.Балей
Управител - тел.: 0885679621
 
Защитено жилище "Надежда" - гр.Брегово
Управител - Силвия Страшимирова; тел.: 0889229246

Документи

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Устройствен правилник за работа на общинската администрация 2015-2019 г. - изтегли

Правилник за вътрешния трудов ред - изтегли

План за развитие на Община Брегово за периода 2014 - 2020 г. - изтегли

Правила за контрол и последваща оценка при изпълнение на стратегически документи - изтегли

Механизми за вътрешен мониторинг на изпълнението на стратегически документи - изтегли

Правилник за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от/или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Брегово - изтегли

Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Брегово - изтегли

Структура на общинската администрация на община Брегово.

Заповед за ВП за работната заплата

Вътрешни правила за работната заплата

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Брегово

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Брегово - актуални - изтегли

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Брегово - изтегли

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на Община Брегово - изтегли 

 

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Системи за финансов контрол и управление на риска

 

ЗАПОВЕДИ НА ОД-ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ВИДИН

Заповеди на ОДЗ-Видин относно земеделска земя

Списък на придадените за ползване имоти на територията на общината

 

ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ НА ОБЩИНАТА

Програми и стратегии

Писмо - инвестиционно предложение

Заповед за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план

Заповед "Забранено къпането" 

Заповед на Областен управител на област Видин

Новини

Новини

Писмо - инвестиционно предложение

Покана за обсъждане на бюджет - изтегли

 

Общинска администрация

 

 

 

КМЕТ – инж. МИЛЧО ЛАЛОВ ВЪКОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ - Николина  Ванчева

СЕКРЕТАР – Сергей Здравковски

Председател на ОбС – Брегово – Аня Любомирова Ангелова

Директор на Дирекция “АПИО”- Фидел Петров

Директор на Дирекция “Бюджет и финанси”- Христина Николова

"Кмет на десетилетието" - 2017

  Кметът на община Брегово - инж. Милчо Лалов бе удостоен с приз „Кмет на десетилетието” 2017 г.  от екипа на предаването „Кметовете на България” на телевизия България днес.

 

 

 инж. Милчо Лалов – Кмет на годината за 2014

  В навечерието на Коледните и Новогодишните празници в гр.София, Синдикатът на българските учители връчи своите награди за най-добри социални партньори. Тържеството откри председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева. Церемонията по награждаване на европейско и национално ниво на най-добрите социални партньори започна с кметовете.
  С високия приз на Синдиката "Най-добър социален партньор - кмет" на национално и европейско ниво, за конструктивно и социално партньорство за 2014 година, бе отличен кметът на община Брегово -Милчо Лалов – единственият награден кмет от област Видин.

 

Отчет за дейността на общинска администрация Брегово 2014г.

 На 28.01.2015г. на Заседание на общински съвет Брегово бе приет Отчет за дейността на общинска администрация Брегово 2014г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРЕГОВО

СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата (на основание ЗДОИ)

 • Решения на Общински съвет – Брегово
 • Протоколи
 • Наредби на Общински съвет
 • Правилник за дейността на Общински съвет
 • Заповеди на кмета на общинат
 • Програми
 • Планове на ОА
 • Стратегии
 • Устройствен правилник за работа на ОА
 • Вътрешни правила
 • Отчети

 

 

Допълнителна информация