Общинска администрация

Любослав Петров Ангелов - изтегли

Илиян Илиев Бърсанов - изтегли

Софрони Кирилов Ников - изтегли

Милен Цветанов Иванов - изтегли

Иван Георгиев Вълчов - изтегли

Иван Филипов Иванов - изтегли

Красимир Асенов Георгиев - изтегли

Нели Иванова Попърданова - изтегли

Илиян Борисов Страшимиров - изтегли

Сергей Борисов Здравковски - изтегли

Николина Йонова Ванчева - изтегли

Допълнителна информация