Дирекция "Бюджет и финанси"

Светлана Евдокимова Борисова - изтегли

Златомир Кайзеров Иванов - изтегли

Георги Лъчезаров Георгиев - изтегли

Жасмина Красимирова Генчева - изтегли

Димитър Стефанов Вануцов - изтегли

Христина Борисова Николова - изтегли

Миглена Кирилова Маринова - изтегли

Людмил Панталеев Якимов - изтегли

Камелия Петрова Антимова - изтегли

Полина Наскова Богоева - Здравкова - изтегли

Светозара Ванева Павалуцова - изтегли

 

 

Допълнителна информация