Дирекция "Стопански дейности и управление на собствеността"

Любен Методиев Ангелинов - изтегли

Кремена Стефчова Гогорицова - изтегли

Надежда Станоева Иванова - изтегли

Миглена Антимова Катраницова - изтегли

Сашко Кирилов Димитрашков - изтегли

Владко Маринов Сърбов - изтегли

Тодор Димитров Тодоров - изтегли

Иван Спасов Станчев - изтегли

Тереза Тодорова Григорова - изтегли

Допълнителна информация