Покана за консултации за ПСИК

ПОКАНА

На основание чл. 90, ал. 2, изр. 1 и чл. 91 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК-София,зам.-кметът на община Брегово ще проведе консултации на 02.10.2015 г. (петък) от 10,00 часа в Заседателната зала на община Брегово за определяне състава на подвижните СИК (ПСИК), парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

Представителите на политически партии и коалиции е необходимо да представят всички документи, съгласно Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г.

  

НИКОЛИНА ВАНЧЕВА

Зам.-кмет на община Брегово

Заповед №129/18.09.2015 г.