Покана за консултации за ПСИК

ПОКАНА

На основание чл. 90, ал. 2, изр. 1 и чл. 91 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК-София,зам.-кметът на община Брегово ще проведе консултации на 02.10.2015 г. (петък) от 10,00 часа в Заседателната зала на община Брегово за определяне състава на подвижните СИК (ПСИК), парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

Представителите на политически партии и коалиции е необходимо да представят всички документи, съгласно Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г.

  

НИКОЛИНА ВАНЧЕВА

Зам.-кмет на община Брегово

Заповед №129/18.09.2015 г.

Избирателни списъци

Избирателен списък Част I - изтегли

Избирателен списък Част I-продължение - изтегли

Покана за консултации за СИК

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 91, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК-София и Решение №9-МИ/НР от 11.09.2015 г. на ОИК-Брегово, Кметът на община Брегово ще проведе консултации на 17.09.2015 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на община Брегово за определяне състава на СИК, парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

 

Представителите на политически партии и коалиции е необходимо да представят всички документи, съгласно Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г.

 

   

 

ИНЖ. МИЛЧО ЛАЛОВ

 

Кмет на община Брегово

 

Покана за консултации за ОИК

ПОКАНА

Кметът на община Брегово, област Видин, на основание чл.75, ал.1, изр.2 от Изборния кодекс и Решение 1524-МИ/НР/18.08.2015 г. на ЦИК - София, кани ръководителите (или техните пълномощници) на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представенина 27.08.2015 г. (четвъртък) от 09:00 часа в заседателната зала на общината за консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия.

Представителите на политическите партии и коалиции да се съобразят с изискванията на чл. 75, ал.ал. 2, 3 и 4 от ИК при изготвяне на писмените си предложения за съставите и броя на членовете на ОИК.

 

 

ИНЖ. МИЛЧО ЛАЛОВ

Кмет на община Брегово

 

Още статии ...

  1. Заповед екип