Съобщение

Община Брегово ви информира, че Секция №050600001 гр.Брегово е определена за гласуване за избиратели с увреждане на опорно - двигателния апарат или с увреждане на зрението.

Телефон за контакти и заявки: 0885 714356 - Сергей Здравковски - секретар на общината.

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СЪОБЩЕНИЕТО

Съгласно Заповед №72/15.05.2019 г. на кмета на община Брегово, за извозване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението е определен автомобил (МПС) Опел ВН 99-88 АВ, собственост на община Брегово.

Допълнителна информация