БЛАНКИ

Банкова сметка - изтегли

Искане за издаване на данъчна оценка - изтегли

Декларация по чл.14 от ЗМДТза придобиване на имот - изтегли

Декларация по чл.71 от ЗМДТ за освобождаване от такса смет - изтегли

Декларация по чл.54 от ЗМДТ за лек автомобил - изтегли

Декларация по чл.54 от ЗМДТ без лек - изтегли

Декларация по чл.54 от ЗМДТ за плавателни - изтегли

Декларация по чл.54 от ЗМДТ за въздухоплавателни - изтегли

Декларация по чл.61 от ЗМДТ за патентен данък - изтегли

Декларация по чл.61 от ЗМДТ за туристически данък - изтегли 

Декларация по чл.61 от ЗМДТ за таксиметрови - изтегли

Декларация по чл.49 от ЗМДТ за безвъзмездно придобиване на имущество - изтегли

Допълнителна информация