Почит и преклонение пред Апостола на Свободата

   На 17.02.2017 г., членовете на УК ”Млади възрожденци” с ръководител Даниела Петрова, учители, ученици и граждани тръгнаха от центъра на града към църковния храм,където е паметната плоча на Васил Левски. Шествието водено от УДО”Иван Бърдаров” с ръководител Христо Христов премина с венец от цветя и лика на Апостола на Свободата.

   Пред паметната плоча, Илияна Кръстева – директор на СУ”Св.Св.Кирил и Методий” произнесе кратко слово за верният син на България.Фидел Петров – директор на дирекция ”АПИО” в Общинската администрация се спря в своето слово на Международното значение на делото на Васил Левски: ”… Но Левски не принадлежи само на България и на българите. Неговите идеи за свободата и революцията, неговите реализации и преди всичко ненадминатата в историята на освободителните борби народна революционна организация, неговите прозрения в бъдещето, където той проектираше един разумен човешки свят, и неговият безсмъртен дух принадлежат на цялото човечество.”

   Членовете на УК ”Млади възрожденци” със стихове припомниха стъпките на Апостола по трънливия път на борбата на нашия народ за Свобода.

    Положиха се венци и цветя пред паметната плоча, а УДО изсвири няколко популярни възрожденски мелодии. Така жители на гр.Брегово от различни поколения отдадоха своята почит и преклонение пред живота и делото на Васил Левски.

   

Първият данъкоплатец за 2017 г. в община Брегово

   За пореден път община Брегово показа, че в работата на местната власт на първо място стои човекът. В началото на 2017 г. общината стимулира първите жители, които показаха, че са лоялни данъкоплатци. Г-н Иван Гълъбов е първият бреговчанин, който се издължи към хазната и получи за спомен стенен часовник от кмета на общината с  пожеланието винаги и навсякъде да се стреми да бъде първи.

    На добър час за събиране на собствени приходи!

21 януари - Ден на родилната помощ

   На 21 януари, Дружеството на пенсионерите в града честваха Деня на родилната помощ - първият празник от Културния календар на общината. От името на ръководството на общината Елиза Борисова поздрави всички присъстващи и поднесе поздравителни адреси на д-р Людмила Кирилова, д-р Елена Маринова, д-р Севда Ценкова, акушерки, медицински сестри и фармацевти-пенсионерки. Дългогодишната акушерка Лили Найденова и младата майка Полина Наскова извършиха стародавният ритуал със залък от ритуалната погача, потопен в мед и измиването на ръцете на тази, която е спомогнала през годините за раждането на новия живот. Празникът продължи с много веселие и споделени спомени.

 

Годишно отчетно събрание на Общински комитет „Васил Левски” гр.Брегово

   На 13 януари 2017 г. в салона на Общинска администрация гр.Брегово от 11,00 часа се проведе годишно отчетно събрание на Общински комитет ”Васил Левски”. Събрание, което се превърна в урок по родолюбие. На него присъстваха: Общинското ръководство, кметове на населени места от общината, Ивайло Милушев - член на УС на ОБКВЛ, Георги Иванчев - председател на Видинския клуб ”В.Левски”, Васил Василев - председател на Окръжен съд – Видин, Комисар Валентин Ванков  - началник на Граничен  полицейски участък -Брегово, Каменов - началник участък ”Полиция”-Брегово, Радослав Георгиев - Сдружение ”Активно общество”,Владко Вълчев - инспектор от РУ по образование-Видин, членовете на комитета, УК ”Млади възрожденци”, общински съветници, родители,  общественици.

   Гостите на събранието бяха посрещнати с хляб и сол от деца от УК ”Млади възрожденци”, облечени в национална носия и със знамето на клуба с лика на Левски, а в салона звучаха възрожденски песни. Председателят на общинския клуб - Кирил Кунчев предложи на всички присъстващи епизод от филма ”Време разделно”, словото на председателя на ОБКВЛ произнесено във Видин, а на фона на песента ”Хубава си моя горо” на екрана се редяха снимки, отразяващи основни моменти от дейността на общинския комитет и УК ”Млади възрожденци”.

   Така заредени емоционално присъстващите приеха единодушно дневния ред на събранието включващо:

   - Отчет на извършената дейност през 2016 г.

   - Приемане на план за дейността през 2017 г.

   - Избор на делегат за участие в общото отчетно-изборно събрание на Общобългарски комитет „Васил Левски“.

   - Избор на Инициативен комитет за организиране отбелязване „Годината на Левски“ .

   Кирил Кунчев в отчета заяви: „Нов преломен етап в дейността на организацията настъпва през ноември 2014г., когато отново по инициатива на Общобългарски комитет „Васил Левски“, в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“- гр. Брегово се учредява ученически клуб „Млади възрожденци“, като подразделение на Общинския комитет. Със създаването на клуба и последвалата негова активна работа беше направен опит и мисля, че той се оказа успешен, в институция да се завърне възрожденския дух, типичен за българското училище, да се компенсира онова, което днешното училище, а и семейната среда пропускат – да възпитат поколението си в дух на респект към държавата и държавността, към институциите и семейството, към възрастните хора и слабите.

   Самото обявяване на учредяването е направено на 01 ноември – Деня на народните будители – тържествено, с освещаване на знамето на клуба от Белоградчишки епископ Поликарп, присъстват високи гости: ръководството на местната власт, РУО, ПК „Бдинци“, офицерите и сержантите от запаса и резерва от Брегово, представители на Пенсионерския клуб, бивши учители.

   Следвайки завета на Апостола „Дела трябват, а не думи“, само за три години клубът става толкова популярен в общината и областта, че името на „младите възрожденци“ се превръща в емблема за Брегово.

   За изключителни постижения, за осъществяване целите на клубовете „Млади възрожденци“, за запазване на историческата ни памет, за подхранване на родолюбието, за проявените човещина, състрадание и солидарност и за проявената инициативност, през февруари 2016г. на Втората национална среща на клубовете „Млади възрожденци“, проведена в столицата, председателят на организацията г-н Васил Василев връчва на Бреговския клуб високата награда „Златен медал“. Така бреговските ученици съвсем заслужено стават първите сред повече от 200 клуба в страната удостоени с този приз.”

    Приет бе и план за дейността през 2017 г. За делегат за участие в общото отчетно-изборно събрание на ОБКВЛ бе избран Кирил Кунчев. Предложеният Инициативен комитет за организиране отбелязване „Годината на Левски” приет единодушно. След изчерпване на дневния ред на събранието, кметът на общината – инж.М.Лалов връчи грамоти на Младите възрожденци и на активни общественици. На всеки гост бе връчен: диск „2016 – година- Време на възход и признание” и химикал с лика на Левски. Всички участници в събранието напуснаха залата в особено настроение на духа.