Обсъждане на бюджет 2016 г.

ОБЯВА

Кметът на община Брегово - инж. Милчо Лалов, на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, предоставя Проекта на бюджет за 201г. за публично обсъждане от местната общност.

Публичното обсъждане ще се проведе на 27.11.2015 г. /петък/  от 10:00 часа в салона на общината.

Каним гражданите, които желаят да присъстват на публичното обсъждане.

 

20.11.2015 г.

Допълнителна информация