Публично обсъждане на проекто-бюджет за 2016 г.

  • Печат

 

На 27 ноември т.г. в салона на общинска администрация - Брегово публично бе обсъден проекто-бюджета на общината за 2016 г. На обсъждането присъстваха кметове на населени места, общински съветници, ръководители на заведения на бюджетна издръжка, служители от общинската администрация и граждани.

Светлана Борисова - гл.счетоводител и Директор на дирекция ”Финанси” запозна всички присъстващи с проекта за бюджет на община Брегово за 2016 г. Параметрите на проекто-бюджета са:

-         3 417 000лв. - спрямо 2015 год. има завишение с 43 800лв. ;

-         обща изравнителна субсидия -  397 900лв. /не е променена/.

Отношение по представеният проекто-бюджет за 2016 г. взеха Владко Сърбов -гл.специалист „КС, ОР, ИК”  и инж. Надежда Иванова - гл.експерт „ЗЕГ”.

В своето обобщение в края на обсъждането, кметът на общината очерта най-важните задачи, стоящи за изпълнение през 2016 г. с цел решаване възникващите проблеми, както в заведенията на бюджетна издръжка, така и голямото многообразие от проблеми, поставени на вниманието на местната власт от гражданите.