Грамота за кмета на община Брегово

   На 29 март т.г. в Заседание на ОбС - Брегово, Комисар Станислав Генчев – директор на РД „ПБЗН”, гр.Видин прочете писмо, подписано от Главен комисар Николай Николов – директор на ГД „ПБЗН”, гр.София, в което пише:

   „Уважаеми господин Лалов,

   Изминалата 2016 г. беше изпълнена с различни по характер бедствия, справянето с които изисква, от една страна много добра координация между институциите, а от друга активен ангажимент от гражданите. С оглед на това решението Ви да създадете и поддържате активно Доброволно формирование на територията на община Брегово е знак за Вашата ангажираност с проблемите и за желанието Ви да осигурите още по-ефективна защита на населението на територията на общината.

   Похвално е, че през изминалата година Доброволното формирование към община Брегово се включи успешно в ограничаването и ликвидирането на пожари, в операции по издирване и спасяване, в извършването на неотложни аварийно-възстановителни работи и други, като при това доброволците са проявили изключителна смелост и отговорност.

   Уважаеми господин Лалов,

   Приемете моите най-искрени поздравления, както лично към Вас за създадената отлична организация, така и към доброволците за свършеното от тях. Без Вашето постоянство и ангажираност, работата на Доброволното формирование не би била толкова успешна. Приветствам и всички доброволци, които приемат като свой дълг това да помагат на другите, като жертват своята почивка в името на това да бъдат полезни, рискуват живота си, за да се изправят очи в очи с опасността.

   Надявам се и за в бъдеще да бъдете толкова дейни, всеотдайни и отговорни. Винаги е удоволствие за нас, професионалистите, да усещаме подкрепата на толкова позитивни хора и да работим успешно заедно с тях.”

    В присъствието на всички общински съветници, кметове на кметства, служители от общинската администрация и граждани, Комисар Генчев връчи на инж. Милчо Лалов Грамота за принос към създаването, развитието и утвърждаването на доброволните формирования.

 

Допълнителна информация