Социалната политика – приоритет в община Брегово

 В община Брегово бе извършена проверка  на всички социални заведения на територията на общината от представители на Агенция ”Социално подпомагане” и инспектората към МТСП.

 След извършената проверка и видяното във всяко социално заведение проверяващите изразиха пред ръководството на общината своето мнение с думите: ”Това, което констатирахме говори за развиване на интензивна социална политика в община Брегово и в това отношение общината  служи за пример в цялата страна в областта на социалното дело.”

  Проверяващите заявиха още, че ДПЛУИ с.Куделин няма да бъде закрит, защото тук се върши интензивна дейност по деинституализацията на дома. 

 В  момента текат довършителните дейности по разкриването на нов ЦНСТ в гр.Брегово, с капацитет 15 потребители с психически разстройства, от общината. Центърът ще бъде открит на 1 –ви май. 

Допълнителна информация