Уведомление за заседание на ОбС-Брегово на 25.07.2017 г.

Уведомление - изтегли

Протокол от публично обсъждане - изтегли

Допълнителна информация