Откриване на Новата 2017/2018 учебна година

   На 15 септември в двора на СУ”Св.Св.кирил и Методий”, гр.Брегово бе открита новата учебна година. УДО постави началото на този тържествен момент. Националното знаме и знамето на училището бяха посрещнати с мощно „Ура”.Илияна Кръстева – директор на училището откри тържеството с кратко слово.

   Народния представител – Цветан Топчиев поздрави учители и ученици за новата учебна година с думите:”

   Нека е успешна Новата учебна година в това училище, където аз съм учил, където моите деца са учили!

   Скъпи ученици, пожелавам ви да вървите с големи крачки по пътяна знанието и никога да не се спъвате в него! Учете се и радвайте близките си с успехи! Получавайте  знания и добри оценки!

   На Вас, учители, пожелавам да работите с желание, човещина и търпение, старание и успехите ви да се множат! На добър час!

   Попътен вятър в страната на знанието!”

   Кметът на общината, по традиция поздрави учителския колектив и всички ученици с първия учебен ден, като подчерта: „…Местната власт винаги, при всякакви обстоятелства е работела  и работи съвместно с ръководството на училището за решаването на редица проблеми свързани с осигуряването на условия за обучение и възпитание на децата от общината. Всяка нова учебна година е трудна, но именно преодоляването на трудностите прави успеха по-скъп.

   От името на общинското ръководство и от свое име пожелавам 15-ти септември  да постави началото на една успешна нова учебна година, защото всичко започва от знанието! На добър час!”

   Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово поздрави всички присъстващи от името на общинските съветници. На първокласниците бяха поднесени подаръци от общината.

   Децата изнесоха  музикално-поетична програма пред всички присъстващи. Зазвъня първият училищен звънец  и първи  училищния праг прекрачиха най-малките ученици, тези, които ще бъдат в първи клас с тяхната учителка Даниела Петрова.

    През новата учебна годинав СУ„ Св. Св. Кирил и Методий”  ще се обучават 221 ученици от 1 до 12 клас. Съгласно държавния план-прием и през новата учебна година в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” ще има професионално обучение със земеделска насоченост и учениците ще завършват с III-та степен на професионална квалификация в професията „Агроеколог”, която дава възможност за добра реализация на трудовия пазар.

 

 

Допълнителна информация