„Да изчистим България заедно”

   На 16 септември в община Брегово се включиха около 100 доброволеца в инициативата „Да изчистим България заедно”.

   В деня на почистването бяха раздадени ръкавици и чували на всички пожелали да се включат в инициативата, а това бяха колективите на: Детската ясла, Детска градина „Детелина”, СУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Общинска администрация, Домашен социален патронаж, ЗЖ”Надежда”, ЦНСТ-Брегово и всички кметски администрации по населени места.

   Кметът на общината –инж. Милчо Лалов направи кратък инструктаж,а екологът на общината – инж. Надежда Иванова разпредели обектите за почистване.

   Почистени бяха главните артерии във всяко населено място, а в гр. Брегово бяха почистени: ул.”Димитър Благоев”,района около ДЯ, СУ и ДСП. Колективът на ДГ ”Детелина” почисти детската площадка на ул. ”Ленин”, колективът на ОбА-Брегово почисти централната част на града и парка пред НЧ ”Развитие”.

    На всички обекти се работи съзнателно и отговорно и бяха транспортирани отпадъците.

 

 

Допълнителна информация