Баба Марта обиколи града

   По традиция на 1 март ЦРД с директор Татяна Стойкова и МКБППМН със секретар Лора Софрониева, посетиха кабинета на кмета и го дариха с мартеници с пожелание за здраве. Посетени бяха и всички служители от общинската администрация и дарени с мартеници.

   Баба Марта със своите помощници посети и ДГ ”Детелина”, както и всички държавни учреждения, магазини и заведения. Навсякъде тя дари хората с мартеници и с хубави пожелания.

Допълнителна информация