Община Брегово изпълни предсрочно Плана за финансово оздравяване (ПФО)

   Анализът на данните за финансовото състояние на общината показва, че община Брегово изпълни предсрочно ПФО, който бе със срок до 31.12.2018г.

   Общината работи успешно в следните насоки:

   1. Повишена бе събираемостта на собствените приходи от отговорните служители в общинската администрация. По Плана за собствени приходи за 2017 г. основно от звено „МДТ” бяха събрани  647 933,00 лв., както и от събирачите на такси.

   2. Намален бе дела на просрочените задължения чрез прилагане на строга финансова дисциплина и ограничаване на нецелесъобразните разходи.

   3. Ограничен бе дела на поетите задължения чрез договорите, които общината подписва в съответните направления на бюджетна издръжка.

 Приложение - изтегли

Допълнителна информация