Информация на Кризисния щаб от 23.03.2018 г.

   Тази сутрин,поради влошените метеорологични условия, Кризисния щаб проведе заседание.След като се анализира обстановката, характеризираща се с обилен снеговалеж, вода зад дигата, подпочвени  води, КЩ реши:

   1. Да се удължи бедственото положение с още 7 дни.

   2. Да се иска от РД ПБЗН-Видин машините за отводняване да останат на разположение.

   3. Да продължи дежурството и непрекъснатото наблюдение по дигите и особено в подгизналите участъци.

   4. След понеделник при обилното снеготопене да се осигури денонощно наблюдение на подпочвените води.

  5. Да се удовлетвори искането на кметовете на Ракитница и Косово за проби на питейните води, защото помпените станции са в близост до залетите територии.

   6. Да има готовност с пълни чували с пясък за попълване на появили се срутища, които са подгизнали и опасни.

   Взети са проби от питейната вода от Брегово, но кметовете на с.Ракитница и с.Косово настояват за подобни проби и от района на двете села, където помпените станции са в близост до подпочвени води.

   Поради обилния снеговалеж се почистват улиците в Брегово и населените места с изключение на с.Връв и Косово, където кметовете не са направили организация за почистване.

   Осигурен е достъп до Средното училище, ЦДГ и ДЯ, нормален е достъпа до държавните учреждения, до фурната, Неотложната медицинска помощ и лекарските кабинети, почистен е пътя до гробищните паркове. Хлябът и храна ще бъдат разнесени на самотно живеещите граждани. При тези зимни условия има нормална транспортна връзка с областния град и населените места в общината. Ежедневно колите на ДСП разнасят храна и хляб във всички населени места на общината. Има нормално ел. захранване и водоснабдяване.

   Отправяме апел към всички граждани, да излязат и да почистят пред пътните си врати, за да имат  достъп до главния почистен път, към всички собственици на търговски обекти и заведения да вземат необходимите мерки за почистване пред магазините и заведенията.

   Междуселищните пътни артерии в общината са почистени и МПС се движат нормално. При тази зимна обстановка, от страна на общината се прави всичко възможно да няма бедстващи хора.

Допълнителна информация