Проблемът с кучетата

   Всеки ден расте проблема с кучетата в нашия град. Ежедневно има хора, които излизат за хляб с кучето; хора,които отиват да си получават топлия обяд също се движат с кучета; при раздаването на пенсии и плащането на задълженията в центъра на града има хора, които излизат с кучето си; хора, които отиват в заведенията, някои от тях също излизат с кучето си. Ежедневно има жалби и оплаквания за това, че свободно пуснати кучета нападат деца, възрастни хора и други наши съграждани, а едно такова посегателство върху човека води след себе си други последствия.

   Всички жители на града са предупредени от общината срещу подпис, че домашното куче не трябва да се движи свободно на улицата, това обаче не се спазва и проблемът с кучетата се задълбочава.

   Отново напомняме на всички собственици на кучета, че според Наредба №6 на ОбС-Брегово е абсолютно забранено на улицата да има свободно пуснати кучета. От това следва, че общината ще налага санкции на стопани на кучета, които пускат свободно на пътя своето куче и на основание Наредба №6 на ОбС-Брегово ще бъдат най-строго санкционирани, за да се подсигури спокойствие и сигурност на жителите и гостите на града.

Допълнителна информация