ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ, БЪДЕТЕ ПРИНЦИПНИ! ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЕДНАКВО КЪМ ВСИЧКИ ОБЩИНИ

Интервю с кмета на общината, публикувано във вестник "Земя"-изтегли 

Допълнителна информация