ОУПО-Брегово - Предварителен проект

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на ОУПО-Брегово и екологична оценка към него - изтегли

ОУПО - БРЕГОВО, ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ДОСВ - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ - изтегли

Допълнителна информация