Видео наблюдение

   В община Брегово вече има видео наблюдение. Във връзка с по-доброто спазване на обществения ред и пресичане на негативните прояви, за сигурността и спокойствието на гражданите, на територията на общината във всички населени места се изгради видео наблюдение.

   Всеки нарушител на Наредба №1 на ОбС-Брегово за поддържане и опазване на обществения ред,борбата със спекулата и безопасността на движението ще бъде регистриран от видео камерите и ще бъде санкциониран.

Допълнителна информация