Международен ден на възрастните хора – 1 октомври

   На 29 септември в гр.Брегово по традиция бе честван Международния ден на възрастните хора.В честването взеха участие 350 пенсионери от всички населени места на общината,както и пенсионери от Р Сърбия и гр.Димово.Гости на тържеството бяха: инж.Милчо Лалов – кмет на община Брегово, Николина Ванчева зам.-кмети Аня Ангелова - председател на ОбС-Брегово.

   От 10,30 часа на терасата на читалището свиреше УДО”Иван Бърдаров” с ръководител Христо Христов,а от 11,00 часа в салона на читалището започна тържествено честване на празника.Елиза Борисова- председател на ОбО на пенсионерите откри празника и поздрави всички присъстващи. Тя подчерта: „…Времето, в което живеем, налага необходимостта да се обръща все по-голямо внимание на нас,  хората от третата възраст,но държавата не предприема никакви действия за подобряване живота на пенсионерите и ние изразяваме нашето несъгласие със социалната политика на национално ниво,която обрича много пенсионери на крайна бедност.В същото време не можем да не признаем онова,което местната власт прави за възрастните хора. От години ръководството на общината прави всичко възможно в тези трудни времена да облекчи ежедневието на пенсионерите от нашата община.Ежедневно във всички населени места се разнася  топъл обяд на 350 възрастни хора и това ще продължи до края на 2019 година по спечелен общински проект с Европейско финансиране.До дома на над 500  пенсионери се разнася  хляб през цялата година на цени по-ниски от тези в магазинната мрежа, които в момента са повишени. 60  лични асистенти се грижат и помагат на 117 болни, самотни възрастни пенсионери, за да преживяват своите старини. Хранителните продукти от БЧК се разнасят до хора от рискови групи и от третата възраст. Безплатно се мери кръвното по определен график. Местното радио ежедневно поздравява пенсионерите за  рождените дни. В  пенсионерските клубове, където са изградени има добра материална база. Има магазин за пенсионерите, където се предлагат стоки на по-ниски цени. Много активно работи пенсионерското дружество в гр.Брегово. В другите населени места също се грижат за разнообразяване на ежедневието на хората от третата възраст. Общо за страната и особено в Северозапада е характерен демографския срив. Много възрастни хора са останали без близки и търсят общината за помощ. На този етап една част от нашите съграждани се обслужват в ЦНСТ – с.Балей и се работи за построяването на нови социални жилища с приоритет – настаняване на възрастни хора с физически проблеми. Прави се всичко възможно за гарантиране спокойствието на възрастните хора – във всички населени места на общината функционира видеонаблюдение. Обменя се опит с пенсионерски дружества от областта. В цяла България служим за образец по отношение на трансграничното сътрудничество между възрастните хора. Всичките инициативи са възможни благодарение на безрезервната подкрепа на местната власт и днес от името на всички пенсионери - „Благодарим!”...”

   Кметът на общината поздрави пенсионерите с думите: „…Уважаеми пенсионери, повечето от вас са работили през целия си живот и годините, които са им отредени като най-спокойни, за вас също са изпълнени с динамично и напрегнато ежедневие. Вие, пенсионерите, работехте не само за своите семейства, но и за изграждането и развитието на населените места в общината. Работехте на полето, в завода за помпи, във вакуумната фабрика, в кравефермите и свинефермите, в здравеопазването, на просветния и културен  фронт във всички сфери на обществения живот дори и на национални обекти. И ако има от кого младите да се научат на трудолюбие, отговорност и прецизност – това сте именно вие - хората от третата възраст.

   Скъпи възрастни хора, въпреки трудностите на преходните времена, в които живеем, вие с достоен труд продължавате да се трудите в името на своите семейства, вие с достоен труд отгледахте децата си в дух на родолюбие и съхранихте семейните ценности. Днес с мъдрост, любов и себеотдаване помагате за отглеждането на внуци и правнуци – бъдещото поколение български граждани…”

   Драголюб Стингич – председател на пенсионерското дружество в с.Буковче, Р Сърбия с вълнение и радост поздрави всички присъстващи.

   Самодейците от народен хор при ансамбъл „Тимок” от НЧ „Развитие”-гр.Брегово с ръководител Лора Асенова,самодейци-пенсионери от с.Буковче, Р Сърбия и танцьори от Клуб за обработен и автентичен фолклор – Брегово под ръководството на Димитър Карчев поднесоха празнична програма за радост на всички пенсионери.

   Празникът продължи с обща трапеза, песни и хора.

Допълнителна информация