12 октомври – Ден на българската община

   Уважаеми  колеги и съграждани,


   Изразявам своята огромна признателност и уважение към всички, които честно са работили и работят за нашия град и нашата община.

   Пожелавам на всички бивши, настоящи и бъдещи общински съветници, кметове, служители и партньори на Община Брегово здраве, разум и много енергия за постигане на по-добро обществено развитие, за утвърждаване ролята на Общината в развитието на обществото, както и за стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

   Уважаеми колеги,

   Нека заедно, в условията на истинско гражданско общество обогатим съдържанието и възможностите на местните органи за управление.
   Благодаря Ви за професионализма, колегиалността и не на последно място за човешкото отношение и съпричастността, когато всички се нуждаем от подкрепа. 
Благодаря Ви  за усилията, които ежедневно полагате да съхраните авторитета на българската община, да запазите нейните традиции, да изпълните поетите ангажименти.

   Честит празник!

Допълнителна информация