26.10.2018 г. ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА 12 УЛИЦИ В БРЕГОВО

 

26.10.2018 г.

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА 12 УЛИЦИ

 

В БРЕГОВО

             

                Кметът на община Брегово откри строителната площадка за ремонт на 12 улици в Брегово с думите:

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ БРЕГОВЧАНИ,

Днес откриваме строителната площадка за стартирането на проект за рехабилитация и ремонт на 12 улици в гр.Брегово.

На 26 октомври всички знаем, че строителите отчитат свършените строителни дейности, затова особено ми е приятно да поздравя всички строителни фирми, с които работим, да пожелаем много здраве, силен дух и много кураж да продължат напред. Честит празник на всички!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За община Брегово също е празник, защото можем да сложим началото на същинските строителни дейности, след проведени редица процедури. След Решение на ОбС-Брегово, Общината разработи проект, който беше представен за разглеждане и одобрен в ДФ „Земеделие”.

На 15.11.2017г. беше подписан договор за финансиране на стойност 1 602 992 лв. Проектът касае рехабилитация и асфалтиране на 12 улици в гр.Брегово на стойност 1 474 698  лв.

Проведени бяха процедури за избор на изпълнител, строителен надзор и със съдействието на консултантската фирма всички документи са готови, изрядни и имаме възможност да започнем работа.

Винаги сме обръщали внимание на факта, че цялата дейност на общинската администрация е насочена в полза на хората и за осигуряване на тяхната сигурност и добра инфраструктурна комуникация. Затова, на Димитровден имаме щастливата възможност да започнем работа по едни от най-оживените улици на Брегово, което ни вменява отговорността за много стройна организация на работа, осигуряване на ред в ремонтните, подготвителни и строителни мероприятия без да създаваме неудобство на живеещите и преминаващите по предвидените за ремонт улици.

Ежедневно ще следим дейностите да се изпълнят в график и в края на месец юли 2019 г. да се поздравим с приключена работа по проекта, с асфалтиране на 12 улици, които ще са една нова полезна придобивка на бреговчани.

На добър час на строителите, надзора и всички, които ще са ангажирани с тази нелека, но полезна за всички отговорност.

На добър час и честит Димитровден на всички.

 

Направена бе първата копка на една от улиците, с пожелание за успешно приключване на проекта.

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация