Зимната обстановка в община Брегово

При тази зимна обстановка ,общината направи и прави всичко възможно,за да сме сигурни и спокойни.

 Почистени са всички пътни артерии в града и в населените места на общината.Няма непроходими пътища.Във всички населени места има необходимите количества пясък за опесъчаване при необходимост. Четвъртокласната пътна мрежа е почистена. Втори и трети клас път също са проходими при зимни условия. Пътищата до гробищните паркове са почистени.Има достъп до държавните институции, бърза помощ, поликлиниката, аптеката, пощенската станция, фурната, пожарната, полицията, до училището, ДГ и ДЯ, до магазините и заведенията. Транспортите връзки с населените места и областния град са редовни. ДСП работи нормално и храната и хляба се доставят до населените места и до домовете на гражданите. Личните асистенти ,при тия зимни условия, се грижат за самотно живеещи и болни хора. Хората работещи по 14 дена и гробарите почистват подстъпите към държавните институции в центъра на града.В населените места на общината има ток и вода при тези зимни условия.

Местната власт не допусна и няма да допусне критични ситуации при зимни условия.

Ръководството на общината изказва благодарност на Огнян Димитров за проявеното високо чувство на отговорност и изпълнените задачи през почивните дни свързани с почистването на улици.Общинското  ръководство благодари на Веселин Маринов за предоставената лична техника при почистването и на Илиян Борисов за цялостната координация на действията по почистването във всички населени места на общината.

Ако някъде има непочистена улица и ситуация ,която буди тревога обадете се на дежурния по общински съвет на телефон: 

тел.  0884463325

Допълнителна информация