Последно заседание на ОбС-Брегово за 2018 год.

   На 20 декември от 10,00 часа в салона на общинската администрация се проведе последното за 2018 г. заседание на ОбС-Брегово. Дневният ред включваше четири точки касаещи: план за работата на ОбС за 2019г.; актуализация в приходната част на бюджета на община Брегово за 2018г.; отчет на плана на капиталовите вложения за 2018г. и кандидатстване с проект ”Паркове пред читалищата в гр.Брегово, с.Балей и с.Ракитница по Програма за развитие на селските райони”.

   В първите минути на заседанието в залата пристигнаха децата от ДГ ”Детелина” с директор Здравка Димитрашкова. Облечени като коледни джуджета, с песни и стихове децата пожелаха на всички присъстващи здраве и успешна дейност. Председателката на ОбС – Аня Ангелова благодари на децата и техните учителки за приятната изненада и им поднесе подаръци. Коледните джуджета заминаха за ЦНСТ 1 и 2- с.Балей, за да зарадват обитателите и персонала на двата центъра, а общинските съветници, кметовете на населени места, ръководителите на заведения на бюджетна издръжка и служители от ОбА изслушаха плана за работа на ОбС – Брегово за 2019 година, представен от Аня Ангелова – председател на ОбС. Проекта на плана бе приет единодушно от общинските съветници. Жасмина Генчева - гл.експерт „Бюджет и финанси” представи актуализацията в приходната част  на бюджета на община Брегово за 2018 г. Отношение по този материал взе кметът на общината – инж.М.Лалов. Разгледани бяха и материалите, свързани с капиталовите вложения и бяха приети решения по тях от 11-те присъстващи съветника.

Допълнителна информация