Първият данъкоплатец за 2019 година

  • Печат

   В община Брегово стана традиция първият данъкоплатец да бъде поздравен и удостоен със скромен подарък от ръководството на общината.
   Днес,
11.02.2019 г. Венелин Гачев, жител на гр.Брегово бе първият данъкоплатец, който си внесе дължимата сума за 2019 г.

   Кметът на общината го поздрави лично и пожела на екипа работещ в данъчното да обслужат и другите граждани, които отговорно и съвестно ще последват примера на Венелин Гачев и се явят да  си плащат данъчните задължение в определения срок.