ЗЖ „Надежда”

   На територията на община Брегово има изградени и функциониращи осем социални заведения. Едно от тях е Защитено жилище „Надежда” в гр.Брегово. Социалното заведение функционира с 24 часов режим на обслужване вече 8 години. С откриването на жилището на 1 май 2011 г. тук бяха настанени 6 бенефициенти - мъже на различна възраст с физически проблеми. Колективът, който работи  под ръководството на управителката Силвия Страшимирова, успя с добра организация на ежедневието в жилището да осигури дългосрочната грижа като един от ефективните инструменти за подобряване качеството на живот на настанените в жилището, както и за тяхното пълноценно включване в обществото. Бенефициентите бяха включени в различни трудови дейности според техните възможности. През всичките години настанените в жилището отглеждат зеленчуци, а есента подготвят консерви за зимата. Всеки празник от народния календар се чества колективно. За Коледа, Баба Марта, Първа пролет и Великден сами изработват картички и мартеници, които подаряват и правят изложба в жилището. Тук колективно се честват рождените дни на всеки обитател. Тези мъже с радост посещават мероприятията организирани от общината и празниците от културния календар. За реда, чистотата и поддържането на градината към жилището изцяло се грижат обитателите на защитеното жилище. И не само тук. Вече три години, всяка пролет, те почистват главната улица „Димитър Благоев”, която е с дължина около 1 км. и 200 метра. Чистотата и белосаните бордюри на тази улица радват всички жители и гости на града и от всички се знае, че това е направено от ЗЖ ”Надежда”.

   Ръководството на общината благодари на обитателите на ЗЖ ”Надежда” и обслужващия персонал за техния труд, положен за поддържане чистотата на ул. ”Д.Благоев”.


Допълнителна информация