24 май – Празник всенароден

   В деня на Българската просвета и култура и на славянската писменост в гр.Брегово на центъра в града засвири УДО. Учители от ДГ „Детелина" и от СУ ”Св.Св.Кирил и Методий”, ученици и граждани изразиха своята почит и уважение към делото на светите братя дали четмо и писмо на вси славяни със шествие и с ликовете на двамата братя. Кметът на общината – инж.М.Лалов, д-р Цветан Топчиев - Народен представител, Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово и Фидел Петров - директор на дирекция „АПИО”, с празнично настроение приветстваха шествието на учители и ученици, а насъбралите се граждани с радост гледаха децата.

   Кметът на общината поздрави всички с празника и подчерта, че винаги в работата на местната власт образованието и културата са били и ще бъдат на приоритетно място. Той обяви пред всички, че разработеният и приет проект в общината за основен ремонт на старата сграда на СУ ще бъде изпълнен  и ремонта ще започне в края на учебната година. Това е доказателство, че обучението и възпитанието на децата от община Брегово винаги ще бъде приоритет в работата на местната власт и каквито и проблеми да има ще се решават съвместно. И  още веднъж той честити празника на всички.

Допълнителна информация