Писмо на Областен управител на област Видин

Относно: Определяне на 20-километрова зона около индустриалните свинеферми на територията на област Видин и срок за доброволно клане на домашни прасета, за овладяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете - изтегли

Допълнителна информация