Обявление за процедура

За набиране на предложения за доставка на продукти по

схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020 учебна година.

 

ОБЯВЛЕНИЕ - изтегли

Допълнителна информация