Ново социално заведение в община Брегово

   На 2 септември в с. Балей бе открито ново социално заведение.

   Центърът за настаняване от семеен тим за пълнолетни лица с умствена изостаналост - 9-то социално заведение на територията на община Брегово, бе открит в присъствието на много хора - общински съветници от групата на БСП, кметове на населените места от общината, ръководители на социални заведения, жители на село Балей, служители от общинската администрация.

   Гости на тържественото откриване бяха: д-р Цветан Топчиев – народен представител от БСП, Венци Боянов – ръководител на Областна дирекция ”Социално подпомагане”, Орлин  Григоров – ръководител на общинска служба  „Социално подпомагане”, гр.Брегово, Аня Ангелова – председател на ОбС – Брегово, Валентин Цветанов – управител на фирма „КИД ПЛЮС” изпълнител на проекта и Лариса  Георгиева – координатор „Социални дейности” в ОбА- Брегово.

   Кметът на общината – инж. Милчо Лалов при откриването заяви: ”Със заповед №1608 на Агенция „Социално подпомагане”, считано от 1 септември е в действие новата социална услуга - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с.Балей с капацитет 12 души и обслужващ персонал 11 души с управител Лариса Бордияшева…”

   В своето слово кметът на общината, от името на ръководството на община Брегово благодари на ОбС-Брегово, с чието решение са започнали дейностите по изграждането на това социално заведение; на основния изпълнител на проекта - фирма „КИД ПЛЮС ” с управител Валентин Цветанов, която в продължение на три години и със средства в размер на около 180 хил. лева от поименния списък за лимитни капиталови вложения изгради обекта, главния архитект на общината – Пламен Станчев, който узакони обекта; на Лариса Георгиева - координатор „Социални дейности” в община Брегово, която бе основния координатор между основните институции, свързани с реализацията на този проект. Кметът благодари  поименно на всички, които са участвали в дейностите за облагородяването на района и довършителните дейности в заведението. Той подчерта, че със заповед №1609 на Агенция ”Социално подпомагане” големият дом в с.Куделин от 1 септември вече ще функционира със 110 души. С новото социално заведение се извършва още една стъпка по пътя на деинстуционализация на дома в с.Куделин. Всички тези действия са се съгласували и са се изпълнявали  с много висока отговорност от всички отговорни фактори и изпълнители.

   Инж.Милчо Лалов връчи ключовете на управителката на новото социално заведение Лариса Бордияшева и пожела: ”Успешна социална дейност на целия екип!”

   Венци Боянов – ръководител на Областна служба ”Социално подпомагане” заяви: ”Това е поредната социална услуга разкрита от вашата община, която е много полезна, тъй като на всички е известно - процесът на деинстуционализация, което спомена г-н Лалов, е неизбежен процес и трябва да се реализира, за да не бъде закрит дома в с.Куделин. Това е алтернатива, която се използва в цялата страна - разкриването на нови социални услуги, които са единствения вариант да не бъдат закрити големите домове. Нямам думи! Като знам какво е било тук и какво е направено, искам да изразя своята благодарност на кмета на общината, че така бързо се справи със ситуацията - от място, което беше обрасло с дървета и храсти се превърна в един красив център, който ще бъде от голяма полза за потребителите, които ще бъдат настанени тук. Надявам се да бъде добре опазен, в което не се и съмнявам, и да продължи в същия ду х- да разкрива нови и нови социални услуги.”

   Гостите и присъстващи бяха поведени от управителката на новото социално заведение в самото заведение, където имаше възможност да се видят спалните помещения сервизните помещения, кухнята и местата за отдих и почивка. Възхищението на посетителите беше безкрайно от високото, съвременно ниво на обзавеждане и прекрасен интериор.

   Тук, в заведението, в приятната обстановка управителката – Лариса Бордияшева получи подаръци от Народния представител -д-р Цветан Топчиев, от Венци Боянов и от Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово.

Допълнителна информация