Пътят Калина –Тияновци-Делейна завършен

 

  По Програма „Развитие на селските райони”, Мярка 321 на Европейския съюз по проект № 05/321/01416, а именно „Рехабилитация на общински пътища”, общината като ползвател завърши инвестицията. Инвестицията, предмет на този договор, бе приключена в срок до 15 юли 2015 год. За тази цел е уведомен Държавен фонд ”Земеделие” и се извършват следващи процедури за окончателно разплащане с изпълнителите. Пътят Калина –Тияновци-Делейна  е вече приведен в добро състояние.

 

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Брегово

Тази Наредба предстои да бъде приета в Заседание на Общински съвет Брегово. отвори 

 

 

 

 

Допълнителна информация