22 април – „Ден на Земята”

Днес, 22 април отбелязваме Международният ден на Земята. Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата е да се обединят в защита на околната среда.

Във връзка с подобряване околната среда в община Брегово през март-април т.г. бяха залесени 100 дка с тополови фиданки и бе почистено коритото на р.Елещеф.

Днес екологът на общината - инж.Надежда Иванова посети местността със залесените фиданки и констатира, че  са се прихванали, вече са се разлистили и пролетно обновили  местността в района на града.

Кметът на общината подписа Етичен кодекс на поведение и народна работа

На 06.04.2016 год., в заседателната зала на общината се проведе събрание  на Общински комитет  „Васил Левски”, гр.Брегово. Гости на събранието бяха: Васил Василев – Председател на Общобългарски комитет „В.Левски”, Зинаида Иванова – Организационен секретар, Георги Иванчев – Председател на Общински комитет „В.Левски” гр.Видин и зам. председател – Ивайло Милушев.
Събранието откри инж. Милчо Лалов - Кмет на община Брегово и представи гостите.
 В.Василев запозна присъстващите с  целите и задачите на Общобългарския комитет и сподели идеята – „ Мрежата от създадени и действащи комитети да се разшири и тяхната дейност да се задълбочи във всички посоки на обществения живот в общините.” В.Василев предложи и предостави Етичен кодекс на поведение и народна работа, който кодекс Кметът на общината прие и подписа. Идентични копия от Етичният кодекс бяха предоставени и на: инж.Красимир Георгиев – кмет на с.Куделин и Людмил Якимов – кмет на с.Делейна които приеха кодекса и го подписаха.
С единодушно гласуване, за председател на Общински комитет „Васил Левски” ,гр.Брегово бе избран Кирил Кунчев – ръководител на ученически клуб „Млади Възрожденци” и психолог в СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”.
Гостите посетиха и разгледаха училището и положиха цветя пред паметната плоча на Васил Левски при църковния храм в града.

Декларация

      От името на членовете на Общински съвет - гр.Брегово, обл.Видин

     Ние, общинските съветници от ОбС-Брегово скърбим за жертвите на терористичните атаки в Брюксел. Това нападение на летището и метрото в сърцето на столицата на ЕС, при което загинаха 34 души и над 200 души бяха ранени, е посегателство срещу демократичното общество, което ние категорично осъждаме. Смятаме, че тези атентати са проява на омраза, невероятна жестокост и насилие към мирните граждани на Европа и света. Убедени сме, че Европа ще намери най-добрия начин, за да защити своите извоювани свободи и ще остане непоклатима опора на нашата цивилизация, морални ценности и богата култура.

      Настоящата декларация ще бъде изпратена до Посолството на Кралство Белгия в Република България.

 Д-р Цветан Топчиев

Председател на ОбС-Брегово 

Община Брегово сложи началото на пролетното почистване

     Традиционно, всяка година се организират Пролетен и Есенен преглед по хигиенизиране и благоустрояване, на основание Наредба №2 на Общински съвет за чистотата на улици, паркове, градини и площади в населените места на община Брегово.

      За Пролетния преглед, който ще бъде на 22.04.2016 г., след издадена Заповед на кмета на общината, се приеха конкретни задачи, чието изпълнение започна с усилени темпове. Те включват:

  • Ø  почистване и белосване на бордюрите в центъра на град Брегово и във всяко населено място и главните пътни артерии;
  • Ø  почистване на депата за биоразградими отпадъци;
  • Ø  почистване на гробищните паркове;
  • Ø  прекопаване на цветните градини;
  • Ø  освежаване на детските площадки;
  • Ø  почистване на дворовете на църковните храмове и района около храмовете;
  • Øосвежаване на разписанията на автобусните спирки;
  • Ø  състоянието на входните табели на всяко населено място и тези на кметствата, както и указателните табели за Р Сърбия;
  • Ø  ще се направи преглед на състоянието на уличното осветление във всяко населено място и ще се монтират нови ел.тела;
  • Ø  ще се провери състоянието на чешми, водоизточници, канализационни шахти и  ще се подменят националните и европейските знамена, които са повредени,на всички общински учреждения.                                                                        

     В пролетното почистване ще се включи и цялото население като почисти прилежащите улици към личните дворове, а собствениците на магазини и заведения ще предприемат почистване на районите около тях.

       В деня на прегледа, назначени със заповед на кмета комисии, в които се включват кметове на кметства, кметски наместник и специалисти от общинската администрация, ще обходят населените места с цел проверка на извършените дейности  ще отчетат постигнатото.

       Жителите на община Брегово ще посрещнат пролетните празници, удовлетворени от свършената работа и решени да запазят чисти населените места през цялата година.

Тържествен концерт

      На 2 март от 17:00 часа в салона на НЧ „Развитие” започна общинският концерт, посветен на Националния празник на България. Ученическият духов оркестър „Иван Бърдаров” с ръководител Христо Христов постави началото на концерта с Ботевият марш. Със стихове водещите припомниха страници от Възраждането и Руско-турската война за освобождението на България. Многобройните зрители имаха възможността да видят и чуят превъзходните изпълнения на децата от УК ”Млади възрожденци”, посветени на Апостола на Свободата – Васил Левски; песните и танците на ЦРД, певческата група от СОУ и Ансамбъл „Тимок”. Слово по повод празника, от името на ръководството на общината поднесе Фидел Петров – историк, Директор на дирекция в общинската администрация. Той връчи грамоти и сувенири на ръководителите на самодейните състави, които са продължители на съхранената самобитна култура на родния край.

 

 

Допълнителна информация