Девети септември в гр.Брегово

В община Брегово хората не са забравили 9 септември – Ден на свободата. Тази дата и през всичките години на прехода в гр.Брегово се чества, защото хората още помнят годините след 9.09., когато в общината ни се изграждаше, когато нямаше безработица, когато хората живееха в растеж и развитие.  И до днес лявата идея е жива тук и ще пребъде, защото хората имат памет за историята на България и за Деветосептемврийската победа.

И тази година  в центъра на Брегово  се събраха над 500 граждани от цялата община, за да честват 9 септември.

Със заповед на кмета на общината денят бе обявен за неработен. Пред паметника на антифашиста Борис Попарданов пристигнаха хора от всички населени места на общината, както и представителна група от гр.Неготин, Р Сърбия от антифашистката организация СУБНОР с ръководител Чедомир Сандулович. Участие в тържественото честване на 9 септември взеха Народните представители: Михаил Миков и Филип Попов,председателят на ОС на БСП – Димитър Велков и областният координаторЛъчезар Предоев.

Николина Ванчева – председател на ОбС на БСП поздрави всички присъстващи и заяви:”….9 септември остава дата записана с големи букви в календара на Бреговска община и Бреговската общинска партийна организация…”.

Народният представител Филип Попов прочете поздравителен адрес от името на Корнелия Нинова – Председател на НС на БСП а М.Миков заяви: ”Скъпи граждани на община Брегово, скъпи приятели, скъпи гости от Р Сърбия, Брегово е уникално с това, че има куража, има достойнството, има силата да тачи 9 септември като ден, който отвори нови страници в историята на България…”.

Всички присъстващи бяха сърдечно поздравени и от Чедомир Сандулович, след което под звуците на градския духов оркестър бяха положени венци и цветя пред паметника на Б.Попарданов и другите паметници в центъра на града.

Честването на празника продължи с другарска среща на всичките 500 жители на общината,които тачат 9 септември като Ден на свободата.

 

55 години от създаването Дом „Социални грижи” в с.Куделин

   На 26 август т.г. в ДВХУИ - с.Куделин бе тържествено чествана 55 годишнина от създаването на дома.

   Домът „Социални грижи” е открит в с.Куделин на 28 август 1961 год. Първите домуващи са хора с умствена изостаналост и тежки телесни недъзи, настанени в сградата на бившата гранична застава. Сега, повече от половин век оттогава материалната база е променена, както и условията за живот на хората в неравностойно положение.

   За тържеството пристигнаха: Николина Ванчева - зам.-кмет на община Брегово, Сергей Здравковски-секретар на общината, д-р Цветан Топчиев-председател на ОбС-Брегово, Лариса Лалова-координатор „Социални дейности” в ОбА, служителите от счетоводството на Дома, ръководители на всички социални заведения на територията на общината, медицински работници, които са работили през годините в това социално заведение. Директорката на Дома - Мариела Колева с усмивка и с „Добре дошли” посрещна всички, а домуващите и обслужващият персонал с вълнение очакваше началото на празника. Медицинските работнички, които някога са работели тук пожелаха да разгледат преходните жилища и останаха възхитени от условията, които са създадени за обитателите на дома.

   Честването започна със слово на М.Колева, която заяви /запис/

   „ Уважаеми гости, колеги,

   Днес с гордост и удовлетворение честваме 55 години от откриването на първото социално заведение на територията на община Брегово - Дом за социални грижи в с.Куделин. Повече от половин век този Дом ежедневно, денонощно е сигурен подслон за хората с увреждания, които имат нужда от постоянни грижи. През всичките години Домът не само променяше своето име и статут, но и се  развиваше и се  променяше според изискванията за подобряване условията на живот на бенефициентите. Физическото състояние на домуващите е позволявало включването им в различни трудови дейности: леярство, дърводелство,производство на циментови блокчета, плетене на оградна мрежа, животновъдство и земеделие. От 1968 год. в Дома работи учител-възпитател. Провеждат се часове за усвояване на елементарни знания по четене,писане,рисуване и пеене.Работи се системно за развитие на говора. Към Дома функционира мъжки хор. Имало е театрален и музикален състав. През годините ръководители на това социално заведение са били: Илия Каменов, Дафин Илиев, Свиленка Попова, Любен Коданов, Любен Иванов, Сашка Оприкова, Орлин Григоров и Лилян Топчийски. Като медицински работници тук са работили: Виолета Бончева, Елена Маркова, Евгения Каменова, Славянка Сивенова, Дочка Паянова, Любка Груева, Богдан Труев, Аленка Топчийска.

   Домът за възрастни хора с умствена изостаналост е най-голямото, най-тежкото социално заведение на територията на областта. На територията на общината има още 7 социални заведения, но Домът в с.Куделин от февруари 2011 год. има юридическа самостоятелност  и е с  капацитетът 200 мъже. Сега тук работят над 100 жители на общината и се грижат за 157 домуващи. Благодарение на активното съдействие на ръководството на общината, Домът разполага със сграда на три етажа като всеки етаж е оборудван с необходимите помощно-технически средства за хора с увреждания. На всеки етаж има оборудвана телевизионна аудио-технинка и цифрова телевизия. Разполагаме с парова станция оборудвана с два нови котела, за течно и твърдо гориво; направен бе ремонт на триетажната жилищна сграда с кухненски блок, столова, перален блок, шивашко отделение и санитарни възли. Направен бе основен ремонт на административната сграда – саниране, ПВЦ-дограма, фаянс и теракота, външно и вътрешно боядисване. Основен ремонт се направи и на сградата на педагогическия персонал.

   В дома има медицински кабинет, фитнес зала, кабинет по музикотерапия, дневна за тихи игри и дневна за шумни игри. Разполагаме с помощно стопанство и дърводелна работилница. Колективът работещ тук е мотивиран и готов за извършване на предстоящата деинституализация на Дома с активното, непосредствено участие на общината. Днес изказвам нашата дълбока благодарност на ръководството на общината и Дирекция „Социално подпомагане”, затова че през всичките години, винаги, при всякакви условия са били обърнати с лице към това социално заведение и са съдействали за подобряване условията за все по-доброто обслужване на домуващите. Уверена съм, че и в бъдеще ще работим заедно в името на обитателите на дома.”

   Думата бе дадена на г-жа Николина Ванчева, която от името на кмета на общината каза: „Здравейте на всички! За нас днешният ден е своеобразен празник и аз искам от името на кмета на общината - инж.М. Лалов специални поздравления от негово име на всички членове на колектива на тези, които работят в момента, на тези, които са работели някога и които са поставили основите на социалното дело в община Брегово. Поздравителен адрес от името на кмета:

   Уважаема г-жо Колева, от името на ръководството на община Брегово и от свое име най-сърдечно Ви поздравявам по повод 55-та годишнина от създаването на Дом „Социални грижи” в с. Куделин!

   След повече от половин век този дом се превърна в постоянен, сигурен подслон за хората, които имат нужда от грижи и закрила. За да работиш в такова социално заведение трябва да имаш търпение и да си съпричастен към съдбата на тези, които са в неравностойно положение.

   На Вас и на колектива, който ежедневно, денонощно се грижи за обитателите на този дом от сърце пожелавам здраве, семейна сполука, нови сили и амбиция  за успешното решаване на деинституализацията на ДВХУИ! Честита 55 годишнина !

   С уважение: Кмет община Брегово-инж. М.Лалов”

    Председателят на ОбС-Брегово – д-р Цветан Топчиев поднесе поздравителен адрес от името на общинските съветници. Бяха поднесени цветя и подаръци от представителите на социалните заведения в община Брегово, а певческа група от домуващи със своята ръководителка Иванка Фиркова поднесоха музикална програма за всички присъстващи. Много от обитателите на Дома заедно с хора от обслужващия персонал се хванаха на хоро. Така с приповдигнато настроение завърши честването на 55 годишнина на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с.Куделин.

 

   

 

Празникът на град Брегово

   Град Брегово посрещна своя празник на 20 и 21 август с чисти и приветливи улици и площади. Бяха изпълнени редица мероприятия от общината, свързани с чистотата на града, а голяма част от населението активно се включи в привеждането на прилежащите улици към личните им дворове в празничен вид.

   В празничните дни уличното осветление бе без проблеми. Спортната и културна програма протекоха при много добра организация, а обществения ред бе спокоен и сигурен. Домашният социален патронаж навреме разнесе топлият обяд, храната и хляба на патронажниците в цялата община. Дни преди празника в града се извършиха и благоустройствени мероприятия. Направени бяха асфалтови кърпежи на обществени места – СОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, поликлиника, бензиностанция и подход към III-ти клас път.

Лято 2016

Летните ваканционни дни  бяха вълнуващи  за децата на Брегово и техните гостите.

За втора поредна година „Лятото 2016” по инициатива на Центъра за работа с деца /ЦРД/ и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ бяха организирани мероприятия - интересни и забавни. Мероприятията, който се реализираха на ново асфалтираният площад пред НЧ „Развитие”. Те осмислиха ваканционните дни и предизвикаха  интереса на деца, които се забавляваха. Така до 12 август, когато децата още веднъж, заедно със своите ръководителки се забавляваха с изразено желание „догодина пак да има организирани игри и забавления през лятната ваканция” .

На тази последна за лятото среща децата получиха плакети за участие в организираните игри и бяха почерпени от организаторите.

Удовлетворени и радостни от така прекараната лятна ваканция, децата на града започват да се подготвят за новата учебна година. Те ще носят в себе си радостни спомени за заниманията през лятото, в които с интерес и желание  са участвали. Тази инициатива ще продължи и през следващото лято с тенденция да се превърне в традиция за децата на Брегово.

 

 

Традиционен бреговски събор 2016

На 20 и 21 август  т.г. ще се състои традиционният бреговски събор.

От първият ден на месец август общината започна да изпълнява конкретни мероприятия по организацията на събора,както и мероприятия свързани с чистотата и приветливия вид на града.

Ръководството на община Брегово и ФК”Тимок”, гр.Брегово кани всички любители на футболната игра на градския стадион на20.08. /събота/ от 17,00 часа. на футболна среща между отборите на ФК „Тимок”- Брегово и ФК „Пластик” с.Старопатица.

Същият ден – 20 август от 20,30 часа със съдействието на общината пред НЧ ”Развитие” ще има концерт – спектакъл: „Силата на любовта” с изпълнители Кристина Александрова и Светослав Стойчев, които ще изпълняват любими български и руски песни.

 

След концерта ГДО ще радва  жители и гости на града с популярни народни хора.

 

Допълнителна информация