Полагане на клетва от новоизбраните

На 11.11.2015 год.,  12:00 часа в салона на общинската администрация, в присъствието на Областния управител Момчил Станков, Филип Попов – Народен представител от област Видин от листата на БСП, служители от общинската администрация  и граждани, избраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства положиха клетва.

Новоизбраният кмет на община Брегово – инж.Милчо Лалов след полагането на клетвата започва своя пети мандат като кмет на община. Избраните съветници, кметове на населените места, които също положиха клетва са:

От листата на БСП: д-р Цветан Топчиев, д-р Людмила Кирилова, Аня Любомирова, Блага Атанасова, Кирил Кунчев, Анжела Белдева, Максим Брезоев.

От листата на местна коалиция/ГЕРБ, Реформаторски блок, АБВ, БДЦ, НФСБ/: Ивайло Гюров, Анриета Петкова, Лозан Маринов, Георги Чакъров, Володя Удроев, Иван Вълчов.

Избраните на първия тур кметове на кметства: Красимир Георгиев - Куделин, д-р Боян Гаврилов - Балей, Людмил Якимов – Делейна, Илиян Бърсанов - Ракитница, Йовко Георгиев - Косово и избраните на втори тур: Валентина Иванова - Връв и Любослав Ангелов – Гъмзово.

Първото заседание на ОбС –Брегово бе ръководено от най-възрастния общински съветник – Лозан Маринов. На заседанието за Председател на ОбС –Брегово  бе избран  д-р Цветан Топчиев.

        

Обществена трапезария

 За трета поредна година в ДСП от 1 октомври т.г. ще заработи обществена трапезария.

 По разработен и защитен проект от общината през 2013 год. бе открита обществена трапезария за 81 самотно живеещи хора, които през зимния период се хранеха в обществената трапезария. Проектът се финансира от фонд „Социална закрила” към Агенцията за социално подпомагане.

 През 2014 год. в обществената трапезария бяха обслужени 160 жители на община Брегово.

 Тази годна в обществената трапезария ще се хранят 101 социално слаби семейства; деца от социално слаби семейства или сираци и самотно живеещи хора от всички населени места на общината.

 Обществената трапезария ще функционира от 1 октомври до 30 април 2015 год.. Храната е безплатна и ще се приготвя в кухнята на ДСП. Окладът за деня е 2,30 лева и включва първо, второ и хляб. Има граждани, които се хранят в ДСП, други   получават храната вкъщи. Хората са доволни, защото всеки ден ще им се предоставя прясна храна, а с това усещат грижата на общината за тях в тия трудни времена.

 

 

Допълнителна информация