90 години НЧ „Просвета -1927” с. Косово

   На 8 юли жителите на с.Косово отпразнуваха 90 годишнината на местното читалище. Гости на тържеството бяха: д-р Цветан Топчиев – народен представител, Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово и Фидел Петров – директор на дирекция АПИО в ОбА. Д-р Цветан Топчиев поздрави косовските самодейци и подчерта: „…Юбилей, който ни кара да направим равносметка на изминалите събития и на дейността през годините в това читалище. Дейност, която е оставила трайна диря в живота на косовчани. На тази сцена са излизали десетки самодейци през годините, за да зарадват своите съселяни с песните и танците, които са запазили и ги предават от поколение на поколение.

   Пожелавам на днешните самодейци здраве, всеотдайност при разучаване на местния фолклор и ярки сценични изяви по време на Тимошките културни празници! Честит юбилей!”

    Прочетени бяха поздравителни адреси от името на кмета на общината – инж. Милчо Лалов и Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово. Председателят на читалището – Йовко Георгиев запозна всички присъстващи с историята и дейността на читалището. На всички активни участници в дейността на читалището бяха връчени грамоти за тяхното участие през годините. Самодейните състави при читалищата в селата: Връв, Делейна, Флорентин, Антимово и Косово, изнесоха богата културна програма от песни и танци за радост на гости и косовчани.

 

5 години ЦНСТ с.Балей

   Днес, 5 юли 2017 г., се навършват пет години от откриването на двата Центъра за настаняване от семеен тип в с. Балей. Социални заведения, които предоставят спокойни дни на хората в неравностойно положение.

   В ЦНСТ са настанени 30 човека в 11 спални помещения. Във всяка стая е инсталиран телевизор с цифрова телевизия има и интернет. Общите помещения са две – столова и дневна стая за занимания по интереси и почивка. Просторна озеленена градина с прекрасен изглед  и беседка за почивка.

   През зимата Центровете за настаняване от семеен тип са независими от атмосферните влияния-разполагат с  локално парно.

   В ЦНСТ се настаняват лица,които имат физически увреждания, установено с решение на ТЕЛК/ЛКК.

   За да се кандидатства за настаняване е необходим набор от документи, които могат да се получат от Дирекция ,,Социално подпомагане” на територията на общината, в която живее лицето. Документите за кандидатстване се придвижват по служебен път от съответната дирекция. За да се постъпи в ЦНСТ е необходима Заповед за настаняване от Дирекция ,,Социално подпомагане” Брегово. Периодът за изчакване е различен, в зависимост  от това  дали капацитетът  на услугата  е запълнен.

   При настаняване в ЦНСТ потребителите подписват Договор. Правилата за ползване на услугата са изписани в Правилника за вътрешния ред на настанените лица в ЦНСТ с. Балей, общ. Брегово.

   Стремежът на колектива, работещ тук е да задоволи максимално нуждите на всеки потребител и да предостави качествени услуги, които са съобразени  с индивидуалните  му особености. Част от услугите включват:

   1.Качествена, здравословна и питателна храна - три пъти дневно;

   2.Санитарно почистване на помещенията;

   3.Отопление, осветление, топла и студена вода, пране;

   4.За потребителите с  по-специални нужди – преобличане, къпане, хранене и др.;

   5.Съдействие за получаване на  медицинска  и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи;

   6.Доставка на предписаните лекарства;

   7.Административни услуги;

   8.Осигурена възможност за самостоятелна организация на свободното време;

   9.Насърчаване и подпомагане за осъществяване на лични контакти със семейството, приятелите и други лица;

   10.Включване в културни и други дейности;

   11.Осигуряване на достъп до информация и други;

   Месечната такса за ползване на социални услуги е в размер на 50% от размера на пенсията, но не повече от действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, съгласно Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет, приета с ПМС №91 от 21.04.2003г.

   На основание на същия нормативен документ обаче ще трябва да се заплати такса в размер на действителните  месечни разходи ако лицето:

   - има вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.

   - ако има сключен  договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;

   - ако лицето е прехвърлил недвижим имот и /или идеални части от него срещу заплащане през последните 5 години.

   В ЦНСТ работи квалифициран персонал, който се старае да създаде добри условия и професионални грижи за потребителите. Желанието на работещите тук е настанените да се чувстват  спокойни, сигурни и доволни. Центровете за настаняване от семеен тип придобиват все по-голяма популярност, най-вече заради хората, които работят тук и харесват своята работа. Работят с чувство на отговорност и всеотдайност.

   За хората се грижат: медицински сестри; социален работник; културотерапевт; готвач; санитари и друг помощен  персонал.

    По повод 5 годишнината от откриването на тези социални заведения в с.Балей, кметът на общината отправи до колектива  поздравителен адрес.

 

 

Традиционен годишен концерт

   На 30 юни учениците от СУ„Св.Св. Кирил и Методий” , гр.Брегово изнесоха традиционен годишен концерт, посветен на 180 години от рождението на Васил Левски. На концерта присъстваха: Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово, Сергей Здравковски – секретар на община Брегово и Фидел Петров – директор на дирекция „АПИО”. Във фоайето на НЧ „Развитие”, при влизане, всеки посетител на концерта имаше възможността да разгледа изложбата с експонати и картини изработени от децата участващи в 12-те форми по проект „Твоя час” според своите наклонности. Проектът ще продължи и през следващата учебна година. На читалищната сцена водещият Мартин Орлинов прикова вниманието на публиката с думите: „Наричаме го Апостола! Така го знаят бащите ни, така го знаем и ние, така ще го знаят синовете ни, още преди да се научат да четат. Защото в тази свята дума са събрани и обичта, и преклонението, и гордостта на малка България. Защото делото му е олтар на всеотдайността към тази напоена с кръв земя, откърмила чеда само за подвизи. Отминават десетилетия. И колкото повече се отдалечаваме от неговото време, толкова повече се извисява величието на неговия подвиг. Неговият път е неповторим като името му – Левски! Неговата обич към борбата е безгранична, като силата на народа му. Неговото верую -„Свобода или смърт…” е изумително със своята категоричност като мъжеството му! Наричаме го Апостолът на Свободата! И сега, като че ли го виждаме в мрачното февруарско утро на бесилото, побрал у себе си могъществото и безсмъртието на народната душа…И ние свеждаме главите си в дълбок поклон!” Зрителите със затаен дъх гледаха изпълнението на пиесата „Аз съм Левски” по книгата на Серафим Северняк, слушаха изпълнението на вокалната група с ръководители Людмила Георгиева и Христо Христов и изпълнението на откъс от стихотворението „Обесването на Васил Левски” на Мирослав Иванов. В края на концерта Ученическият духов оркестър изпълни възрожденски мелодии. Илияна Кръстева – директор на Средното училище благодари на всички участници в този концерт за тяхната активност и всеотдайност в края на учебната година.

 

 

Клуб "Палитра"

   Последният ден на месец юни витрината на сградата на общинската администрация грейна от прекрасните цветове на рисунките на децата от клуб „Палитра” при Центъра за работа с деца. Изложбата, аранжирана от художника Владимир Атанасов и директорката на ЦРД Татяна Стойкова спира вниманието на всеки минувач и на всеки посетител в общинската администрация. Тук могат да се видят картините на Силвия Стефанова Стефанова, Ванеса Бисерова Георгиева, Ивет Дамянова Венецкова, Виктория Венциславова Бордияшева, Албена Златанова, Любислава Боянова Лилкова, Микаела Бисерова Георгиева, Деница Стефанова Стефанова, Симона Людмилова Кръстева и Яница Яворова Лалова. Темите са различни, различен е и рисунъка, но от всяка картина струи красота и настроение. Участниците в клуб „Палитра” със своята любов към изобразителното изкуство и своето старание са успели да предадат с бои  върху белия лист теми като „Влюбени под дъжда”, „Край реката”, „Цветна хармония”, „Есенен пейзаж”, „Здравей ваканция”, „Дивото зове”, „Възрожденски къщи”, ”Планински пейзаж”, „Романтична вечер”.

    Картините от изложбата заслужават да бъдат видени от всеки, който уважава труда и стремежа на младите художници.