Европейски ден за борба с трафика на хора

   На 20 октомври в СУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Брегово, работещите в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ проведоха среща с учениците от 1 до 4 клас. На срещата учениците чрез презентация бяха запознати с това, какво представлява трафика на хора; какви са последствията за попадналите в трафика; как да се предпазят и кого да потърсят при появила се опасност. Чрез тренинг игри децата бяха активно включени в различни ситуации.

 

Приятелска среща за обмяна на опит

На 16 октомври т.г.актива на пенсионерско дружество – гр.Брегово с ръководител Елиза Борисова посрещнаха група пенсионери от  общински клуб „Доброглед” от гр.Димово с ръководител Митка Николова.

УДО с ръководител Христо Христов посрещна гостите с духови изпълнения,които изненадаха и развълнуваха пенсионерите от гр.Димово, а  бреговските пенсионери ги посрещнаха по стар български обичай с хляб и сол.

В залата на ДСП, където се събраха представителите на двете дружества ,децата от вокална група „Веселите ноти” и УК”Млади възрожденци” с ръководители Даниела Петрова и Кирил Кунчев поздравиха всички присъстващи със своя програма от песни и пиесата ”Суматоха” от Йордан Радичков.

След изпълненията на децата бе прожектиран филм за община Брегово сниман през 2015 год. по разработен от общината проект за изграждане на единен информационен център в НЧ”Развитие”.

От няколко години между двете дружества са създадени приятелски отношения и са реализирани взаимни гостувания,на които пенсионерите споделят за своите реализирани мероприятия.Така те обменят опит от дейността на дружествата за разнообразяване ежедневието на възрастните хора.

 

Допълнителна информация