Предложение за проект-бюджет 2017

Предложение проект-бюджет - изтегли

Обсъждане на бюджет 2017 г.

ОБЯВА

Кметът на общината, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, представя Проекта на бюджет за 2017г. за публично обсъждане от местната общност.

Публичното обсъждане ще се проведе на 29.12.2016 г. /четвъртък/  от 09:00 часа в салона на общината.

Каним гражданите, които желаят да участват в публичното обсъждане.

19.12.2016 г.

Допълнителна информация