Да се храним разумно

    На 28 януари т.г. в СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” бе организирано частно парти за учениците от първи до 4 клас.

    СОУ – гр.Брегово е обявено за екоучилище още през 2000 г. и е носител на престижната награда „Зелен флаг” от Българското движението „Син флаг” и МОСВ. Движение, което работи съвместно с българските „Екоучилища”, както и с Чехия, Словакия, Латвия, Румъния, Хърватия и Малта.

    Тази година „Син флаг” работи по пилотен проект „Да се храним разумно”.Това е първи опит в ЕС да се изгради училищна Програма,която разглежда ключовия въпрос за отговорното потребление на храната.Чрез методологията на седемте стъпки на програмата в „Екоучилищата” ще се развива критично мислене, знания, умения и нагласи у младото поколение с цел да се възпитат граждани на света, пред които е предизвикателството за приемане на нови модели и поведение на хранене.

    Основните цели на проекта са:

   Да допринесе мобилизирането на младите хора, да разберат по добре взаимосвързания свят, в който живеят да бъдат мотивирани и квалифицирани, за да предприемат действия в полза на глобалния проблем за отговорен начин на хранене в новите държави - членки чрез програма за глобално образование, ориентиране към действия в училища и детски градини и сред широката общественост.

     Да помогне на учителя да интегрира тези въпроси в преподаването на учебни програми да развива критичното мислене на учениците да им даде възможност да предприемат действия и да се повиши информираността на родителите и по широка общност.

    Това е най-новият проект, по който се работи в СОУ.  Избраният Екокомитет, в който членуват 8 ученика, изготви  Програма за дейности. Във връзка с тази Програма бе подготвено чаено парти за учениците от първи до четвърти клас. По проекта се закупиха блендер и сокоизтисквачка, които могат да бъдат използвани от всеки клас по време на тържества или от полуинтернатните групи в часовете по интереси. Заедно с възпитателите Екокомитета показа презентация на нови методи за здравословно и разумно хранене. Демонстрира се как да се прави зеленчуков или плодов шейк. Показано бе колко сандвичи може да се направят от 1 яйце, малко олио, сол и хляб.Сандвичи, които могат да направят всички деца, дори и първокласници.

     Това чаено парти за учениците от начален курс е първата дейност от Програмата на Екокомитета при СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Брегово по пилотен проект „да се храним разумно.

 

   

Публично обсъждане на проекто-бюджет за 2016 г.

 

На 27 ноември т.г. в салона на общинска администрация - Брегово публично бе обсъден проекто-бюджета на общината за 2016 г. На обсъждането присъстваха кметове на населени места, общински съветници, ръководители на заведения на бюджетна издръжка, служители от общинската администрация и граждани.

Светлана Борисова - гл.счетоводител и Директор на дирекция ”Финанси” запозна всички присъстващи с проекта за бюджет на община Брегово за 2016 г. Параметрите на проекто-бюджета са:

-         3 417 000лв. - спрямо 2015 год. има завишение с 43 800лв. ;

-         обща изравнителна субсидия -  397 900лв. /не е променена/.

Отношение по представеният проекто-бюджет за 2016 г. взеха Владко Сърбов -гл.специалист „КС, ОР, ИК”  и инж. Надежда Иванова - гл.експерт „ЗЕГ”.

В своето обобщение в края на обсъждането, кметът на общината очерта най-важните задачи, стоящи за изпълнение през 2016 г. с цел решаване възникващите проблеми, както в заведенията на бюджетна издръжка, така и голямото многообразие от проблеми, поставени на вниманието на местната власт от гражданите.

 

Обсъждане на бюджет 2016 г.

ОБЯВА

Кметът на община Брегово - инж. Милчо Лалов, на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, предоставя Проекта на бюджет за 201г. за публично обсъждане от местната общност.

Публичното обсъждане ще се проведе на 27.11.2015 г. /петък/  от 10:00 часа в салона на общината.

Каним гражданите, които желаят да присъстват на публичното обсъждане.

 

20.11.2015 г.

Полагане на клетва от новоизбраните

На 11.11.2015 год.,  12:00 часа в салона на общинската администрация, в присъствието на Областния управител Момчил Станков, Филип Попов – Народен представител от област Видин от листата на БСП, служители от общинската администрация  и граждани, избраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства положиха клетва.

Новоизбраният кмет на община Брегово – инж.Милчо Лалов след полагането на клетвата започва своя пети мандат като кмет на община. Избраните съветници, кметове на населените места, които също положиха клетва са:

От листата на БСП: д-р Цветан Топчиев, д-р Людмила Кирилова, Аня Любомирова, Блага Атанасова, Кирил Кунчев, Анжела Белдева, Максим Брезоев.

От листата на местна коалиция/ГЕРБ, Реформаторски блок, АБВ, БДЦ, НФСБ/: Ивайло Гюров, Анриета Петкова, Лозан Маринов, Георги Чакъров, Володя Удроев, Иван Вълчов.

Избраните на първия тур кметове на кметства: Красимир Георгиев - Куделин, д-р Боян Гаврилов - Балей, Людмил Якимов – Делейна, Илиян Бърсанов - Ракитница, Йовко Георгиев - Косово и избраните на втори тур: Валентина Иванова - Връв и Любослав Ангелов – Гъмзово.

Първото заседание на ОбС –Брегово бе ръководено от най-възрастния общински съветник – Лозан Маринов. На заседанието за Председател на ОбС –Брегово  бе избран  д-р Цветан Топчиев.

        

Допълнителна информация