Традицията продължава

  И тази година, на 1 март, ЦРД и МКБППМН се постараха да зарадват жителите на града. Баба Марта обиколи магазините, заведенията и пазара, за да накичи с мартеница всеки срещнат жител и гост на града с пожеланието за здраве.

 

 

 

Националният празник на България

Денят на нашето освобождение бе честван с участието на : ПК”Бдинци” – гр.Видин;  УК”Млади възрожденци” – Брегово; Центъра за работа с деца; деца от ЦДГ”Детелина” и ансамбъл”Тимок”.

Преди началото на тържествения концерт , жители на различна възраст от града и общината имаха възможността да разгледат експозиция на старинни оръжия,предоставена от членове на ПК”Бдинци” , които бяха облечени с четнически униформи.  УДО”Иван Бърдаров”,с ботевски униформи и с нови музикални инструменти, изпълниха популярни мелодии от Възраждането.Положиха се венци пред паметника на загиналите бреговчани в името и целостта на България.

В своето слово по повод празника секретарят на общината –Сергей Здравковски заяви: “…Всички ние сме частица от България. България започва и продължава чрез всеки от нас.Нейните начала и продължения сме ние ,нейните сегашни жители.

Какви пътища трябва да изброди младия човек ,който днес я преоткрива?! Колко сипеи и скали трябва да изкатери,колко ями да прекрачи и долища да прехвърли,за да измине сам пътя от черния робски ден до белия ден на Свободата на България?!Да почувства със сърцето си порива на ония чисти мъже и жени,които са я съхранили и са напоили земята й с кръвта си, за да изгрее нейната свобода…”

Кметът на общината – инж.Милчо Лалов връчи грамоти на ръководителите на самодейните колективи,които със своето старание,обич към българската песен и танц превръщат всяка важна дата от историята на България в истински празник.  

Младите възрожденци от УК представиха кратка постановка от героичната  смърт на Хаджи Димитър, а певци и танцьори от различни поколения показаха на читалищната сцена запазената култура в родния край пред  хората ,които изпълниха читалищния салон на този свят  ден за всеки българин. 

 

Всички снимки от:Националният празник на България

Нова паралелка в СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Брегово

  През новата учебна 2015 / 2016 год. в СОУ "Св.св. Кирил и Методий" ще бъде разкрита нова професионална паралелка: "Агроекология, растениевъдство, околна среда". Обучението е свързано с усвояване на законните закономерности в агроекологията и подходите за управление на земите.

  Завършилите тази професионална паралелка и придобили специалността "Агроеколог" ще могат да упражняват дейността си в държавни и частни фирми по използването на земните ресурси (почви,вода, животни и растения) в общински и областни служби "Съвети в земеделието". Агроекологът има възможност да развие собствен бизнес.

  Завършилите професионалната квалификация имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалност с образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" в системата на висшето образование.

Млади възрожденци от гр.Брегово на среща в София

 На 21 февруари т.г. група членове на ученическия клуб "Млади възрожденци" - гр.Брегово - Нина Кирилова, Симона Кръстева, Моника Валентинова и г-н Кирил Кунчев - председателя на клуба, присъстваха на Първата национална среща на клубовете "Млади възрожденци", проведена в Националния исторически музей. Гости на срещата бяха г-жа Маргарита Попова вицепрезидент на Р. България, академик Антон Дончев, актьорите Христо Мутафчиев и Васил Плачков, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, представители от Българската армия и спортисти от СК "Левски".

 Клуб "Млади възрожденци" при СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр.Брегово беше създаден на 21 ноември 2014г. и само за три месеца членският му състав нарасна от 6 на 22 ученика, а "вратите" му са отворени за нови попълнения.

 През изминалият период членовете проявиха завидна инициативност и всеотдайност в дейността си. Резултатите от постигнатото са високо оценени и на срещата в Националния исторически музей и клубът получи награда - ежемесечна стипендия. 

Ученически духов оркестър "Иван Бърдаров" с нови инструменти

   Членовете на УДО "Иван Бърдаров" получиха нови закупени инструменти по една от дейностите от проект разработен от общината "Изграждане на посетителски център за експониране на културно - историческото наследство и природните забележителности на община Брегово с приложение на аудио-визуална компютърна техника" по Мярка 313 "Насърчаване на туристическата дейност" от Програма "Развитие на селските райони". Новозакупените 20 духови инструменти са на стойност 7600лв.