Обществена трапезария

 За трета поредна година в ДСП от 1 октомври т.г. ще заработи обществена трапезария.

 По разработен и защитен проект от общината през 2013 год. бе открита обществена трапезария за 81 самотно живеещи хора, които през зимния период се хранеха в обществената трапезария. Проектът се финансира от фонд „Социална закрила” към Агенцията за социално подпомагане.

 През 2014 год. в обществената трапезария бяха обслужени 160 жители на община Брегово.

 Тази годна в обществената трапезария ще се хранят 101 социално слаби семейства; деца от социално слаби семейства или сираци и самотно живеещи хора от всички населени места на общината.

 Обществената трапезария ще функционира от 1 октомври до 30 април 2015 год.. Храната е безплатна и ще се приготвя в кухнята на ДСП. Окладът за деня е 2,30 лева и включва първо, второ и хляб. Има граждани, които се хранят в ДСП, други   получават храната вкъщи. Хората са доволни, защото всеки ден ще им се предоставя прясна храна, а с това усещат грижата на общината за тях в тия трудни времена.

 

 

Пътят Калина –Тияновци-Делейна завършен

 

  По Програма „Развитие на селските райони”, Мярка 321 на Европейския съюз по проект № 05/321/01416, а именно „Рехабилитация на общински пътища”, общината като ползвател завърши инвестицията. Инвестицията, предмет на този договор, бе приключена в срок до 15 юли 2015 год. За тази цел е уведомен Държавен фонд ”Земеделие” и се извършват следващи процедури за окончателно разплащане с изпълнителите. Пътят Калина –Тияновци-Делейна  е вече приведен в добро състояние.

 

 

Допълнителна информация