Открит е нов център за обслужване на гражаните

 На 04.03.2015г. за улеснение на гражданите заработи Единен обслужващ център (ЕОЦ).

 Основната цел на ЕОЦ е прилагане на принципа на комплексно административно обслужване (КАО) от Общинска администрация Брегово.

 Офисът се помещава на партера на сградата на общинската администрация, до стаята на дежурните по общински съвет за сигурност.      

 Всеки гражданин, който има нужда от административна услуга да попълни заявление в ЕОЦ и готовия документ да получи в зависимост от желанието на обикновена, бърза или експресна услуга.

Работно време за обслужване на граждани:

08:30 ч. – 11:30 ч.

14:30 ч. – 16:30 ч.

В офиса:

- се плащат такс и адм. услуги;

- се заверяват нотариални документи;

- се правят некролози;

 В ЕОЦ работят:

1. Нина Михайлова Топчиева – Гл. спец. „АПОН”

2. Венцислав Валериев Величков – Специалист 

Традицията продължава

  И тази година, на 1 март, ЦРД и МКБППМН се постараха да зарадват жителите на града. Баба Марта обиколи магазините, заведенията и пазара, за да накичи с мартеница всеки срещнат жител и гост на града с пожеланието за здраве.

 

 

 

Националният празник на България

Денят на нашето освобождение бе честван с участието на : ПК”Бдинци” – гр.Видин;  УК”Млади възрожденци” – Брегово; Центъра за работа с деца; деца от ЦДГ”Детелина” и ансамбъл”Тимок”.

Преди началото на тържествения концерт , жители на различна възраст от града и общината имаха възможността да разгледат експозиция на старинни оръжия,предоставена от членове на ПК”Бдинци” , които бяха облечени с четнически униформи.  УДО”Иван Бърдаров”,с ботевски униформи и с нови музикални инструменти, изпълниха популярни мелодии от Възраждането.Положиха се венци пред паметника на загиналите бреговчани в името и целостта на България.

В своето слово по повод празника секретарят на общината –Сергей Здравковски заяви: “…Всички ние сме частица от България. България започва и продължава чрез всеки от нас.Нейните начала и продължения сме ние ,нейните сегашни жители.

Какви пътища трябва да изброди младия човек ,който днес я преоткрива?! Колко сипеи и скали трябва да изкатери,колко ями да прекрачи и долища да прехвърли,за да измине сам пътя от черния робски ден до белия ден на Свободата на България?!Да почувства със сърцето си порива на ония чисти мъже и жени,които са я съхранили и са напоили земята й с кръвта си, за да изгрее нейната свобода…”

Кметът на общината – инж.Милчо Лалов връчи грамоти на ръководителите на самодейните колективи,които със своето старание,обич към българската песен и танц превръщат всяка важна дата от историята на България в истински празник.  

Младите възрожденци от УК представиха кратка постановка от героичната  смърт на Хаджи Димитър, а певци и танцьори от различни поколения показаха на читалищната сцена запазената култура в родния край пред  хората ,които изпълниха читалищния салон на този свят  ден за всеки българин. 

 

Всички снимки от:Националният празник на България

Нова паралелка в СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Брегово

  През новата учебна 2015 / 2016 год. в СОУ "Св.св. Кирил и Методий" ще бъде разкрита нова професионална паралелка: "Агроекология, растениевъдство, околна среда". Обучението е свързано с усвояване на законните закономерности в агроекологията и подходите за управление на земите.

  Завършилите тази професионална паралелка и придобили специалността "Агроеколог" ще могат да упражняват дейността си в държавни и частни фирми по използването на земните ресурси (почви,вода, животни и растения) в общински и областни служби "Съвети в земеделието". Агроекологът има възможност да развие собствен бизнес.

  Завършилите професионалната квалификация имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалност с образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" в системата на висшето образование.

Млади възрожденци от гр.Брегово на среща в София

 На 21 февруари т.г. група членове на ученическия клуб "Млади възрожденци" - гр.Брегово - Нина Кирилова, Симона Кръстева, Моника Валентинова и г-н Кирил Кунчев - председателя на клуба, присъстваха на Първата национална среща на клубовете "Млади възрожденци", проведена в Националния исторически музей. Гости на срещата бяха г-жа Маргарита Попова вицепрезидент на Р. България, академик Антон Дончев, актьорите Христо Мутафчиев и Васил Плачков, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, представители от Българската армия и спортисти от СК "Левски".

 Клуб "Млади възрожденци" при СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр.Брегово беше създаден на 21 ноември 2014г. и само за три месеца членският му състав нарасна от 6 на 22 ученика, а "вратите" му са отворени за нови попълнения.

 През изминалият период членовете проявиха завидна инициативност и всеотдайност в дейността си. Резултатите от постигнатото са високо оценени и на срещата в Националния исторически музей и клубът получи награда - ежемесечна стипендия.