Писмо на Областен управител на област Видин

Относно: Определяне на 20-километрова зона около индустриалните свинеферми на територията на област Видин и срок за доброволно клане на домашни прасета, за овладяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете - изтегли

ДФА”Тимочанче” с грамота

   На 29 юни 2019 г. Детски фолклорен ансамбъл „Тимочанче” при Център за работа с деца - гр.Брегово, взе участие във Фолклорния фестивал „От Тимок до Искър” в гр. Белоградчик.

   Децата - участници във фестивала се представиха на ниво и получиха грамота за отлично представяне и обогатяване на фолклорния фестивал.

Кухнята на Домашен социален патронаж в гр.Брегово с ново оборудване

   С разработен  и защитен от общината проект, на 21 юни, кухнята на ДСП  бе снабдена с ново кухненско  оборудване. ДСП е ангажимент на общината от 2003 г. в резултат на нормативни промени в ЗСП. Към настоящия момент ДСП обслужва гр.Брегово, както и прилежащите села: Балей, Куделин, Връв, Ракитница, Косово, Делейна, Гъмзово, Тияновци и с.Калина.

   В община Брегово съществува траен приоритет в стратегията за развитие на социалните услуги, свързана с насочването на социалните дейности и грижи към най-уязвимите групи - възрастни, самотни хора, хора с увреждания, лица с намалена социална адаптация и други групи обхванати в ЗСП. Работещите в ДСП поемат все повече отговорности на базата не само на повишаване броя на обслужващите, а и увеличаване собствената си натовареност.

   В  ДСП се обслужват 392 лица, които ежедневно получават храна.  В това число 350 са потребители на „Топъл обяд” и 42 патронажника. До 31 юни 2016 г. в ДСП функционираше „Обществена трапезария” за 170 лица, а от 1 юли 2016 г. стартира проектът „Топъл обяд” с период на изпълнение до 31.12.2019 г. Реализирането на този проект е част от целенасочената социална политика, която  община Брегово развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

   Новото оборудване в кухнята на ДСП, което възлиза на  29 977 лв., от които 2 997 лв. са от общината, ще даде възможност за още една голяма част от хората в неравностойно положение да бъдат подпомогнати в ежедневието си, ще улесни работата на работещите в кухнята и ще има възможност за разнообразяване на храната  за  392 лица от града и селата в общината.

Допълнителна информация