26.10.2018 г. ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА 12 УЛИЦИ В БРЕГОВО

 

26.10.2018 г.

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА 12 УЛИЦИ

 

В БРЕГОВО

             

                Кметът на община Брегово откри строителната площадка за ремонт на 12 улици в Брегово с думите:

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ БРЕГОВЧАНИ,

Днес откриваме строителната площадка за стартирането на проект за рехабилитация и ремонт на 12 улици в гр.Брегово.

На 26 октомври всички знаем, че строителите отчитат свършените строителни дейности, затова особено ми е приятно да поздравя всички строителни фирми, с които работим, да пожелаем много здраве, силен дух и много кураж да продължат напред. Честит празник на всички!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За община Брегово също е празник, защото можем да сложим началото на същинските строителни дейности, след проведени редица процедури. След Решение на ОбС-Брегово, Общината разработи проект, който беше представен за разглеждане и одобрен в ДФ „Земеделие”.

На 15.11.2017г. беше подписан договор за финансиране на стойност 1 602 992 лв. Проектът касае рехабилитация и асфалтиране на 12 улици в гр.Брегово на стойност 1 474 698  лв.

Проведени бяха процедури за избор на изпълнител, строителен надзор и със съдействието на консултантската фирма всички документи са готови, изрядни и имаме възможност да започнем работа.

Винаги сме обръщали внимание на факта, че цялата дейност на общинската администрация е насочена в полза на хората и за осигуряване на тяхната сигурност и добра инфраструктурна комуникация. Затова, на Димитровден имаме щастливата възможност да започнем работа по едни от най-оживените улици на Брегово, което ни вменява отговорността за много стройна организация на работа, осигуряване на ред в ремонтните, подготвителни и строителни мероприятия без да създаваме неудобство на живеещите и преминаващите по предвидените за ремонт улици.

Ежедневно ще следим дейностите да се изпълнят в график и в края на месец юли 2019 г. да се поздравим с приключена работа по проекта, с асфалтиране на 12 улици, които ще са една нова полезна придобивка на бреговчани.

На добър час на строителите, надзора и всички, които ще са ангажирани с тази нелека, но полезна за всички отговорност.

На добър час и честит Димитровден на всички.

 

Направена бе първата копка на една от улиците, с пожелание за успешно приключване на проекта.

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

19 октомври – Ден на Българския лекар

До

всички лекари работещи

на територията на община Брегово

 

 

Честит празник, български лекари!

 С пожелание за здраве, лична и семейна сполука,

професионално съвършенство и благополучие!

Бъдете все така всеотдайни

в денонощния си труд,

 в името на най-важната ценност –

човешкият живот!

Честит професионален празник!

 

С уважение и признателност:

инж.Милчо Лалов

кмет на община Брегово

Обявление ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ

15.10.2018 г.

   Община Брегово, област Видин обявява на населението, че е изработен ПУП – ПП за имоти: ПИ №051002 по КВС на землище с. Балей и ПИ №000024 по КВС на землище с. Куделин, с цел изграждане на автоматизирана система за наблюдение (АСН) на българо-сръбската граница, на което Възложител е Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция”.

   Проекта е изложен в техническа служба при Община Брегово и може да бъде разгледан всеки работен ден от 09:30 ч. до 17:00 ч.

ОБЩИНА БРЕГОВО

12 октомври – Ден на българската община

   Уважаеми  колеги и съграждани,


   Изразявам своята огромна признателност и уважение към всички, които честно са работили и работят за нашия град и нашата община.

   Пожелавам на всички бивши, настоящи и бъдещи общински съветници, кметове, служители и партньори на Община Брегово здраве, разум и много енергия за постигане на по-добро обществено развитие, за утвърждаване ролята на Общината в развитието на обществото, както и за стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

   Уважаеми колеги,

   Нека заедно, в условията на истинско гражданско общество обогатим съдържанието и възможностите на местните органи за управление.
   Благодаря Ви за професионализма, колегиалността и не на последно място за човешкото отношение и съпричастността, когато всички се нуждаем от подкрепа. 
Благодаря Ви  за усилията, които ежедневно полагате да съхраните авторитета на българската община, да запазите нейните традиции, да изпълните поетите ангажименти.

   Честит празник!

Международен ден на възрастните хора – 1 октомври

   На 29 септември в гр.Брегово по традиция бе честван Международния ден на възрастните хора.В честването взеха участие 350 пенсионери от всички населени места на общината,както и пенсионери от Р Сърбия и гр.Димово.Гости на тържеството бяха: инж.Милчо Лалов – кмет на община Брегово, Николина Ванчева зам.-кмети Аня Ангелова - председател на ОбС-Брегово.

   От 10,30 часа на терасата на читалището свиреше УДО”Иван Бърдаров” с ръководител Христо Христов,а от 11,00 часа в салона на читалището започна тържествено честване на празника.Елиза Борисова- председател на ОбО на пенсионерите откри празника и поздрави всички присъстващи. Тя подчерта: „…Времето, в което живеем, налага необходимостта да се обръща все по-голямо внимание на нас,  хората от третата възраст,но държавата не предприема никакви действия за подобряване живота на пенсионерите и ние изразяваме нашето несъгласие със социалната политика на национално ниво,която обрича много пенсионери на крайна бедност.В същото време не можем да не признаем онова,което местната власт прави за възрастните хора. От години ръководството на общината прави всичко възможно в тези трудни времена да облекчи ежедневието на пенсионерите от нашата община.Ежедневно във всички населени места се разнася  топъл обяд на 350 възрастни хора и това ще продължи до края на 2019 година по спечелен общински проект с Европейско финансиране.До дома на над 500  пенсионери се разнася  хляб през цялата година на цени по-ниски от тези в магазинната мрежа, които в момента са повишени. 60  лични асистенти се грижат и помагат на 117 болни, самотни възрастни пенсионери, за да преживяват своите старини. Хранителните продукти от БЧК се разнасят до хора от рискови групи и от третата възраст. Безплатно се мери кръвното по определен график. Местното радио ежедневно поздравява пенсионерите за  рождените дни. В  пенсионерските клубове, където са изградени има добра материална база. Има магазин за пенсионерите, където се предлагат стоки на по-ниски цени. Много активно работи пенсионерското дружество в гр.Брегово. В другите населени места също се грижат за разнообразяване на ежедневието на хората от третата възраст. Общо за страната и особено в Северозапада е характерен демографския срив. Много възрастни хора са останали без близки и търсят общината за помощ. На този етап една част от нашите съграждани се обслужват в ЦНСТ – с.Балей и се работи за построяването на нови социални жилища с приоритет – настаняване на възрастни хора с физически проблеми. Прави се всичко възможно за гарантиране спокойствието на възрастните хора – във всички населени места на общината функционира видеонаблюдение. Обменя се опит с пенсионерски дружества от областта. В цяла България служим за образец по отношение на трансграничното сътрудничество между възрастните хора. Всичките инициативи са възможни благодарение на безрезервната подкрепа на местната власт и днес от името на всички пенсионери - „Благодарим!”...”

   Кметът на общината поздрави пенсионерите с думите: „…Уважаеми пенсионери, повечето от вас са работили през целия си живот и годините, които са им отредени като най-спокойни, за вас също са изпълнени с динамично и напрегнато ежедневие. Вие, пенсионерите, работехте не само за своите семейства, но и за изграждането и развитието на населените места в общината. Работехте на полето, в завода за помпи, във вакуумната фабрика, в кравефермите и свинефермите, в здравеопазването, на просветния и културен  фронт във всички сфери на обществения живот дори и на национални обекти. И ако има от кого младите да се научат на трудолюбие, отговорност и прецизност – това сте именно вие - хората от третата възраст.

   Скъпи възрастни хора, въпреки трудностите на преходните времена, в които живеем, вие с достоен труд продължавате да се трудите в името на своите семейства, вие с достоен труд отгледахте децата си в дух на родолюбие и съхранихте семейните ценности. Днес с мъдрост, любов и себеотдаване помагате за отглеждането на внуци и правнуци – бъдещото поколение български граждани…”

   Драголюб Стингич – председател на пенсионерското дружество в с.Буковче, Р Сърбия с вълнение и радост поздрави всички присъстващи.

   Самодейците от народен хор при ансамбъл „Тимок” от НЧ „Развитие”-гр.Брегово с ръководител Лора Асенова,самодейци-пенсионери от с.Буковче, Р Сърбия и танцьори от Клуб за обработен и автентичен фолклор – Брегово под ръководството на Димитър Карчев поднесоха празнична програма за радост на всички пенсионери.

   Празникът продължи с обща трапеза, песни и хора.

Допълнителна информация