Информация на Кризисния щаб

   На 15.03.2018 г., Кризисният щаб - Брегово проведе поредното заседание. Бедственото положение продължава. Подпочвените води се овладяват, но нивото на приливните води се запазва, водата е видимо мътна и от тази нощ се усеща специфична миризма. Дигите са подгизнали и няма гаранции за тяхната издръжливост. Да се преустанови всякакво движение по двете диги.

   Бяха взети следните решения:

   1. Да се изисква от Областния управител и Централното управление на „Напоителни системи”, като собственици на тези диги,  да дадат писмени гаранции за сигурността на съоръженията, като изпратят специалисти да огледат на място състоянието и да се предприемат конкретни допълнителни мерки за укрепване.

   2. Да се изисква от Министерството на околната среда и водите, чрез своите структури – Басейнова дирекция и РИОСВ-Монтана, отново да вземат проби от приливните води, а Регионална здравна инспекция и В и К да вземат проби от питейната вода, защото стойностите, които са оповестили на сайтовете си, се доближават до крайно допустимите норми за безопасност.

   3. Кризисният щаб, със собствени усилия и ресурси, с помощта на Доброволното формирование и подпомогнати от ПБЗН-Видин да продължат да работят по овладяване на ситуацията за запазване сигурността на хората.

ОБЯВЕНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Заповед №33 - изтегли

Заповед №34 - изтегли

Заповед №35 - изтегли

Радост от дарени мартеници

   На 1 март, когато по традиция се накичваме и даряваме мартеници, представители на пенсионерско дружество ”Тимок”, гр.Брегово с председател Елиза Борисова посетиха ЦНСТ 1 и 2 в с.Балей с управител Миглена Иванова. Пенсионерите влезнаха във всяка стая и дариха с мартеници и захарни изделия всеки обитател. Радостта на възрастните хора бе голяма,че на този ден са се сетили за тях и очите им се пълнеха със сълзи на радост. Проведените разговори  им доставиха удовлетворение.

   Пенсионерите дариха с мартеници и  обслужващия персонал, който се грижи 24 часа за настанените хора в ЦНСТ 1 и 2.

  

Баба Марта обиколи града

   По традиция на 1 март ЦРД с директор Татяна Стойкова и МКБППМН със секретар Лора Софрониева, посетиха кабинета на кмета и го дариха с мартеници с пожелание за здраве. Посетени бяха и всички служители от общинската администрация и дарени с мартеници.

   Баба Марта със своите помощници посети и ДГ ”Детелина”, както и всички държавни учреждения, магазини и заведения. Навсякъде тя дари хората с мартеници и с хубави пожелания.

Уведомление

Уведомление - изтегли

Допълнителна информация