Европейски ден за борба с трафика на хора

   На 20 октомври в СУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Брегово, работещите в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ проведоха среща с учениците от 1 до 4 клас. На срещата учениците чрез презентация бяха запознати с това, какво представлява трафика на хора; какви са последствията за попадналите в трафика; как да се предпазят и кого да потърсят при появила се опасност. Чрез тренинг игри децата бяха активно включени в различни ситуации.

 

Приятелска среща за обмяна на опит

На 16 октомври т.г.актива на пенсионерско дружество – гр.Брегово с ръководител Елиза Борисова посрещнаха група пенсионери от  общински клуб „Доброглед” от гр.Димово с ръководител Митка Николова.

УДО с ръководител Христо Христов посрещна гостите с духови изпълнения,които изненадаха и развълнуваха пенсионерите от гр.Димово, а  бреговските пенсионери ги посрещнаха по стар български обичай с хляб и сол.

В залата на ДСП, където се събраха представителите на двете дружества ,децата от вокална група „Веселите ноти” и УК”Млади възрожденци” с ръководители Даниела Петрова и Кирил Кунчев поздравиха всички присъстващи със своя програма от песни и пиесата ”Суматоха” от Йордан Радичков.

След изпълненията на децата бе прожектиран филм за община Брегово сниман през 2015 год. по разработен от общината проект за изграждане на единен информационен център в НЧ”Развитие”.

От няколко години между двете дружества са създадени приятелски отношения и са реализирани взаимни гостувания,на които пенсионерите споделят за своите реализирани мероприятия.Така те обменят опит от дейността на дружествата за разнообразяване ежедневието на възрастните хора.

 

Пенсионерите от община Брегово отпразнуваха Международния ден на възрастните хора

   За пореден път на 1октомври, в салона на НЧ ”Развитие”, гр.Брегово се събраха над 250 жители на общината от третата възраст.

   За празника пристигнаха и 25 пенсионери от община Неготин,  Р Сърбия, които пожелаха да празнуват заедно с бреговските си приятели,с които от години поддържат трансгранично сътрудничество.Тук, на стилно украсената сцена, децата от ДГ”Детелина” с директор Здравка Димитрашкова, УК ”Млади възрожденци” с ръководител Кирил Кунчев и самодейният състав на с.Делейна, изнесоха  програма по повод празника, като поздрав към възрастните хора. Кметът на общината – инж.М.Лалов поздрави присъстващите в салона с празника и заяви: „…. Обръщам се към Вас като към хора, които продължават да участват активно в обществения живот и Ви благодаря за вашата всеотдайност и принос за развитието на общината. Гордея се с неуморния Ви дух, енергия и желание за пълноценен живот. Времето, в което живеем, налага необходимостта да обръщаме все по-голямо внимание на Вас възрастните хора и ние го правим - с дейността на ДСП, с топъл обяд за 200 жители на общината. Ние се грижим за възрастните хора, които са останали сами, като им пращаме в дома социални асистенти, които да им помагат, за да преживеят своите старини. Във всяко населено място безплатно се мери кръвното налягане. Ще продължаваме да се грижим за вас, хората, които сте отдали своята младост и труд за изграждане на страната,на града и общината. С притежаваните от Вас достойнства на човешката личност натрупани в богатия Ви житейски опит, Вие сте пример за трудолюбие, честност, отговорност и прецизност за младите поколения…”

   Хората от третата възраст бяха поздравени и от Елиза Борисова - председател на ОбО на пенсионерите.

   След празничната програма, възрастните хора от общината и техните гости се събраха около обща трапеза в спортната зала на СУ „Св.Св.Кирил и Методий”, където под звуците на ГДО с ръководител Владимир Атанасов се веселиха.

   Възрастните хора празнуваха спокойни и сигурни, че има кой да мисли за тях и ежедневно им помага, а това е общината, която от години като приоритет в своята дейност, е грижата за хората от третата възраст.  

Първият регионален фестивал за детско творчество на деца и младежи със специални образователни потребности, проведен в гр. Зайчар, Р. Сърбия

 Ученици от СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - гр.Брегово представиха достойно страната на Първият регионален фестивал за детско творчество на деца и младежи със специални образователни потребности, проведен в гр. Зайчар, Р. Сърбия на 23.09.2016 г.

 За първи път гр. Зайчар, Р. Сърбия стана домакин на регионален фестивал за детско и младежко творчество и интеграция на деца със специални образователни потребности, който се проведе от 19 до 23 септември. Фестивалът, организиран от Центъра за работа с деца в гр. Зайчар с ръководител Селена Ристич-Витомирович се реализира с подкрепата на Министерството на културата и информацията на Р. Сърбия. По покана на домакините, на 23 септември в него взеха участие ученици от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ - гр.Брегово, които представиха на сцена постановката „Меракът на чичо Денчо“ и фолклорни песни.

 Представителят на общинската власт в гр. Брегово, Фидел Петров – директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ се обърна към домакините, родителите и всички участници с думите: „За община Брегово е голяма чест да получи покана за участие в Първия фестивал за деца и младежи със специални образователни потребности в гр. Зайчар. Уверен съм, че културата и изкуството са най-подходящата територия за включване на децата със специални образователни потребности във всички сфери на обществения живот. Това е пътя за преодоляване на трудностите и предразсъдъците, наслоени в общественото съзнание. Това е пътят децата от двете държави да общуват без териториални граници, защото за детските желания и приятелство няма граници, както нямат предел техните възможности и мечти“.

 Изявата на учениците от бреговската гимназия беше посрещната с изключително внимание. Деца, родители, представители на местни институции и граждани на Зайчар проследиха с интерес театралната версия на разказа на видинския писател Михалаки Георгиев, представена в съвременен мюзикъл вариант, дело на училищния психолог и ръководител на театралите Кирил Кунчев и бурно аплодираха изпълненията на децата от вокална група „Веселите ноти“ с художествен ръководител Лора Асенова. Организаторите благодариха за участието на децата от Брегово във фестивала, тъй като то му придава международен отзвук, като показва възможности за развитие на контактите и бъдещо сътрудничество в тази област.

   По време на пребиваването, домакините организираха посещение за децата и техните родители в античния замък Гъмзиград – Феликс Ромулиана, намиращ се на около на 11 км. от гр.Зайчар.