21 януари - Ден на родилната помощ

   На 21 януари, Дружеството на пенсионерите в града честваха Деня на родилната помощ - първият празник от Културния календар на общината. От името на ръководството на общината Елиза Борисова поздрави всички присъстващи и поднесе поздравителни адреси на д-р Людмила Кирилова, д-р Елена Маринова, д-р Севда Ценкова, акушерки, медицински сестри и фармацевти-пенсионерки. Дългогодишната акушерка Лили Найденова и младата майка Полина Наскова извършиха стародавният ритуал със залък от ритуалната погача, потопен в мед и измиването на ръцете на тази, която е спомогнала през годините за раждането на новия живот. Празникът продължи с много веселие и споделени спомени.

 

Годишно отчетно събрание на Общински комитет „Васил Левски” гр.Брегово

   На 13 януари 2017 г. в салона на Общинска администрация гр.Брегово от 11,00 часа се проведе годишно отчетно събрание на Общински комитет ”Васил Левски”. Събрание, което се превърна в урок по родолюбие. На него присъстваха: Общинското ръководство, кметове на населени места от общината, Ивайло Милушев - член на УС на ОБКВЛ, Георги Иванчев - председател на Видинския клуб ”В.Левски”, Васил Василев - председател на Окръжен съд – Видин, Комисар Валентин Ванков  - началник на Граничен  полицейски участък -Брегово, Каменов - началник участък ”Полиция”-Брегово, Радослав Георгиев - Сдружение ”Активно общество”,Владко Вълчев - инспектор от РУ по образование-Видин, членовете на комитета, УК ”Млади възрожденци”, общински съветници, родители,  общественици.

   Гостите на събранието бяха посрещнати с хляб и сол от деца от УК ”Млади възрожденци”, облечени в национална носия и със знамето на клуба с лика на Левски, а в салона звучаха възрожденски песни. Председателят на общинския клуб - Кирил Кунчев предложи на всички присъстващи епизод от филма ”Време разделно”, словото на председателя на ОБКВЛ произнесено във Видин, а на фона на песента ”Хубава си моя горо” на екрана се редяха снимки, отразяващи основни моменти от дейността на общинския комитет и УК ”Млади възрожденци”.

   Така заредени емоционално присъстващите приеха единодушно дневния ред на събранието включващо:

   - Отчет на извършената дейност през 2016 г.

   - Приемане на план за дейността през 2017 г.

   - Избор на делегат за участие в общото отчетно-изборно събрание на Общобългарски комитет „Васил Левски“.

   - Избор на Инициативен комитет за организиране отбелязване „Годината на Левски“ .

   Кирил Кунчев в отчета заяви: „Нов преломен етап в дейността на организацията настъпва през ноември 2014г., когато отново по инициатива на Общобългарски комитет „Васил Левски“, в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“- гр. Брегово се учредява ученически клуб „Млади възрожденци“, като подразделение на Общинския комитет. Със създаването на клуба и последвалата негова активна работа беше направен опит и мисля, че той се оказа успешен, в институция да се завърне възрожденския дух, типичен за българското училище, да се компенсира онова, което днешното училище, а и семейната среда пропускат – да възпитат поколението си в дух на респект към държавата и държавността, към институциите и семейството, към възрастните хора и слабите.

   Самото обявяване на учредяването е направено на 01 ноември – Деня на народните будители – тържествено, с освещаване на знамето на клуба от Белоградчишки епископ Поликарп, присъстват високи гости: ръководството на местната власт, РУО, ПК „Бдинци“, офицерите и сержантите от запаса и резерва от Брегово, представители на Пенсионерския клуб, бивши учители.

   Следвайки завета на Апостола „Дела трябват, а не думи“, само за три години клубът става толкова популярен в общината и областта, че името на „младите възрожденци“ се превръща в емблема за Брегово.

   За изключителни постижения, за осъществяване целите на клубовете „Млади възрожденци“, за запазване на историческата ни памет, за подхранване на родолюбието, за проявените човещина, състрадание и солидарност и за проявената инициативност, през февруари 2016г. на Втората национална среща на клубовете „Млади възрожденци“, проведена в столицата, председателят на организацията г-н Васил Василев връчва на Бреговския клуб високата награда „Златен медал“. Така бреговските ученици съвсем заслужено стават първите сред повече от 200 клуба в страната удостоени с този приз.”

    Приет бе и план за дейността през 2017 г. За делегат за участие в общото отчетно-изборно събрание на ОБКВЛ бе избран Кирил Кунчев. Предложеният Инициативен комитет за организиране отбелязване „Годината на Левски” приет единодушно. След изчерпване на дневния ред на събранието, кметът на общината – инж.М.Лалов връчи грамоти на Младите възрожденци и на активни общественици. На всеки гост бе връчен: диск „2016 – година- Време на възход и признание” и химикал с лика на Левски. Всички участници в събранието напуснаха залата в особено настроение на духа.

 

В община Брегово зимната обстановка е спокойна

   Докато в страната имаше и продължава да има кризисни ситуации, в община Брегово бе направено всичко необходимо за нормалното протичане на ежедневието на хората при тези зимни условия.

   Общинският кризисен щаб бе свикан от кмета на общината и всеки член на този щаб получи конкретни задачи, които изпълни, и обстановката в града и населените места на общината е нормална за работа при зимни условия:

- почистени са 2 и 3 – ти клас път;

- почистена е 4-то класната пътна мрежа;

- транспортната връзка на населените места с центъра на общината - гр.Брегово и с областния град - Видин е нормална при зимни условия;

- почистен е пътя Калина-Тияновци-Делейна през Косово за Брегово;

- почистени са пътищата до социалните заведения на територията на общината, които са с денонощен режим на работа и функционират нормално;

- почистени са пътищата и е осигурен достъп до гробищните паркове;

- програмистите работят по почистването на обществени места и тротоари;

- ДСП ежедневно доставя хляб и храна в цялата община, а самотно живеещите възрастни хора, при тази снежна покривка, чакат с надежда и приемат с благодарност;

   Поради ниските температури бе удължена ваканцията на Детските градини на територията на община Брегово, Детска ясла, както и на учениците от СУ „Св.Св.Кирил и Методий” до 11.01.2017 г. /сряда/ включително.

   Няма населени места в общината без ел. захранване. Навсякъде е спокойно.

    Ръководството на общината, ръководи и наблюдава изпълнението на всички необходими действия за нормален живот в града и общината при зимни условия.