Слава Вам будители народни

   Денят на будителите по традиция и тази година бе честван тържествено в салона на НЧ”Развитие”.В присъствието на учители,ученици и гражданиq УДО”Иван Бърдаров” откри честването с превъзходни изпълнения.Слово за празника произнесе Фидел Петров-директор на дирекция”АПИО”.В своето слово той подчерта:

”… От Паисий насам до наши дни се редят светлите и лъчезарни образи на големи културно-обществени дейци, далечни и близки строители на съвременна България.Едва ли бихме могли да изброим имената на всички онези българи, които ни будеха с огнено слово и самопожертвователно дело от петвековния смъртоносен сън…В преклонението на един народ към миналото му се корени силата на неговото настояще, а миналото и настоящето заедно оправдават желанието му да има бъдеще.

   Честит празник на всички, които се чувстват народни будители!Днес, всеки уважаващ себе си учител, всеки уважаващ себе си деец на Словото, е  в някакъв смисъл, и будител.Нека благодарим на всички знайни и незнайни, минали и настоящи народни будители за идеята, която са ни завещали, а именно – че будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще!Честит да ни е  празника на Народните будители!”

   Ученици от СУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с ръководител Боян Кирилов-психолог, представиха учебен час, посветен на будителите и всяко дете разказа за живота и делото на изтъкнати български будители. Децата от ДГ ”Детелина” изразиха с песни и стихове своята обич и преклонение пред Родината, а самодейците при НЧ ”Развитие” показаха по неповторим начин с песни и танци, непреходната си обич към самобитната българска култура съхранена до наши дни.

   Така за пореден път бреговчани на различна възраст отбелязаха Деня на будителите – празник от културния календар на общината.

 

26.10.2018 г. ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА 12 УЛИЦИ В БРЕГОВО

 

26.10.2018 г.

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА 12 УЛИЦИ

 

В БРЕГОВО

             

                Кметът на община Брегово откри строителната площадка за ремонт на 12 улици в Брегово с думите:

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ БРЕГОВЧАНИ,

Днес откриваме строителната площадка за стартирането на проект за рехабилитация и ремонт на 12 улици в гр.Брегово.

На 26 октомври всички знаем, че строителите отчитат свършените строителни дейности, затова особено ми е приятно да поздравя всички строителни фирми, с които работим, да пожелаем много здраве, силен дух и много кураж да продължат напред. Честит празник на всички!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За община Брегово също е празник, защото можем да сложим началото на същинските строителни дейности, след проведени редица процедури. След Решение на ОбС-Брегово, Общината разработи проект, който беше представен за разглеждане и одобрен в ДФ „Земеделие”.

На 15.11.2017г. беше подписан договор за финансиране на стойност 1 602 992 лв. Проектът касае рехабилитация и асфалтиране на 12 улици в гр.Брегово на стойност 1 474 698  лв.

Проведени бяха процедури за избор на изпълнител, строителен надзор и със съдействието на консултантската фирма всички документи са готови, изрядни и имаме възможност да започнем работа.

Винаги сме обръщали внимание на факта, че цялата дейност на общинската администрация е насочена в полза на хората и за осигуряване на тяхната сигурност и добра инфраструктурна комуникация. Затова, на Димитровден имаме щастливата възможност да започнем работа по едни от най-оживените улици на Брегово, което ни вменява отговорността за много стройна организация на работа, осигуряване на ред в ремонтните, подготвителни и строителни мероприятия без да създаваме неудобство на живеещите и преминаващите по предвидените за ремонт улици.

Ежедневно ще следим дейностите да се изпълнят в график и в края на месец юли 2019 г. да се поздравим с приключена работа по проекта, с асфалтиране на 12 улици, които ще са една нова полезна придобивка на бреговчани.

На добър час на строителите, надзора и всички, които ще са ангажирани с тази нелека, но полезна за всички отговорност.

На добър час и честит Димитровден на всички.

 

Направена бе първата копка на една от улиците, с пожелание за успешно приключване на проекта.

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

19 октомври – Ден на Българския лекар

До

всички лекари работещи

на територията на община Брегово

 

 

Честит празник, български лекари!

 С пожелание за здраве, лична и семейна сполука,

професионално съвършенство и благополучие!

Бъдете все така всеотдайни

в денонощния си труд,

 в името на най-важната ценност –

човешкият живот!

Честит професионален празник!

 

С уважение и признателност:

инж.Милчо Лалов

кмет на община Брегово

Обявление ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ

15.10.2018 г.

   Община Брегово, област Видин обявява на населението, че е изработен ПУП – ПП за имоти: ПИ №051002 по КВС на землище с. Балей и ПИ №000024 по КВС на землище с. Куделин, с цел изграждане на автоматизирана система за наблюдение (АСН) на българо-сръбската граница, на което Възложител е Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция”.

   Проекта е изложен в техническа служба при Община Брегово и може да бъде разгледан всеки работен ден от 09:30 ч. до 17:00 ч.

ОБЩИНА БРЕГОВО

12 октомври – Ден на българската община

   Уважаеми  колеги и съграждани,


   Изразявам своята огромна признателност и уважение към всички, които честно са работили и работят за нашия град и нашата община.

   Пожелавам на всички бивши, настоящи и бъдещи общински съветници, кметове, служители и партньори на Община Брегово здраве, разум и много енергия за постигане на по-добро обществено развитие, за утвърждаване ролята на Общината в развитието на обществото, както и за стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

   Уважаеми колеги,

   Нека заедно, в условията на истинско гражданско общество обогатим съдържанието и възможностите на местните органи за управление.
   Благодаря Ви за професионализма, колегиалността и не на последно място за човешкото отношение и съпричастността, когато всички се нуждаем от подкрепа. 
Благодаря Ви  за усилията, които ежедневно полагате да съхраните авторитета на българската община, да запазите нейните традиции, да изпълните поетите ангажименти.

   Честит празник!

Допълнителна информация