Честит 3 декември - Ден на хората с увреждания в община Брегово

   Общинското дружество на инвалидите в община Брегово, традиционно от години организира отбелязването на 3 декември.

От общо 622 инвалиди, в дружеството членуват 148 души. За тях се предприемат редица облекчителни мероприятия, които се осъществяват под патронажа на общината.

   През 2016 г. на помощи  и лекарства имат право 519  души.

  В сътрудничество с БЧК са раздадени хранителни продукти. Организирани са доставки на слухови апарати, ортопедични обувки, инвалидни колички - в зависимост от нуждите. По проекти, разработени в общината са осигурени лични асистенти и домашни помощници. ДСП доставя по-евтин хляб, храна и обслужване на записалите се като патронажници. Организирано е от общината безплатно мерене на кръвно по график във всички населени места.

   В чест на 3 декември - Денят на хората с увреждания, под ръководството на г-жа Ваня Василева, с помощта на общината са организирани посещения по домовете и на инвалидите са поднесени пакети с хранителни продукти и захарни изделия. Пълно е и съдействието на кметовете на кметства.

   Във връзка с настъпилото застудяване и предизвикателствата през зимния период, в изпълнение на Заповед №190/25.11.2016 г. на кмета на общината са картотекирани всички самотни стари хора и инвалиди, с цел по-адекватна помощ и съдействие, ако това се налага.

   Към инвалидите, като част от обществото се отнасяме с разбиране, съпричастност и грижа, защото имат право на своето достойно място в него. 

   Социалната политика в община Брегово не е клише, а система от практически действия, което ще продължи и в бъдеще.

 

Световен ден за борба със СПИН

   Днес,1 декември е Световен ден за борба със СПИН.

   По този повод членовете на МКБППМН  проведоха среща с учениците от 9 и 10 клас при СУ  ”Св.Св.Кирил и Методий”.

   На срещата бе представена презентация на тема „Проблемите свързани с ХИВ и СПИН”. На всички участници бяха раздадени агитационни и помощни материали.

   След срещата комисията  посети заведенията в града, където се събират млади хора, за да им предоставят подобни агитационни и помощни материали.

 

Среща с учениците от 4 и 5 клас

   На 28 ноември по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ бе проведена среща  на  ученици от 4 и 5 клас при СУ„Св. Св. Кирил и Методий” с общинския съвет по наркотичните вещества на тема: „Вредата от консумирането на енергийни напитки и правилното хранене сред подрастващите.”

    На срещата присъстваха и девет деца от различни училища от гр. Видин. По време на срещата бяха разиграни различни игри по темата.

 

 

Вълнуваща среща

   На 21 ноември, по повод  Деня на християнското семейство, децата и техните учителки от Детска градина „Вида” – филиал към Детска градина „Синчец” гр.Видин  с директор Мая Георгиева,  посетиха  ЦНСТ 1 и 2 - с.Балей.

   При посещението си децата поднесоха скромни подаръци и програма от песни и стихове за радост на обитателите на ЦНСТ - хората останали сами, без своите семейства, с тежки физически недъзи.

   Обслужващият персонал почерпи скъпите гости и им благодари за приятната изненада, която са поднесли в този празничен ден. Вълнуваща среща, която предизвика сълзи на радост в очите на бенефициентите от това социално заведение.