Предложение за проект-бюджет 2017

Предложение проект-бюджет - изтегли

НОВОГОДИШНО ОБРЪЩЕНИЕ на учениците от клуб „Млади възрожденци" при СУ „Св.св. Кирил и Методий" - гр. Брегово към кмета и общинските съветници

   Уважаеми господин Лалов,

   Уважаеми господин Топчиев,

   Уважаеми дами и господа общински съветници,

   Скъпи майки и татковци, баби и дядовци,

   По традиция, откакто преди три години в СУ „Св.св. Кирил и Методий" създадохме клуб „Млади възрожденци", членовете от клуба посещаваме общинското ръководство в навечерието на всяка новата година. И тази година сме тук при вас като представители на всички деца и ученици от община Брегово, но днес искаме да изразим своята благодарност и към всички общински съветници, към тези които вземат решенията за нашето настояще и за нашето бъдеще в този град.

   В края на отиващата си 2016-та година искаме да отправим отново своите новогодишни послания

   Да споделим нашите молби и искания.

   Да благословим трудът ви с думи за вяра, надежда и любов.

   Да изречем онези празнични коледни наричания, с които да докоснем душите ви.

   Да окуражим и укрепим със слово вярата, да осветим мислите и да достигнем чувствата ви.

   Да ви насърчим, да ви вдъхнем увереност, смелост и вдъхновение, защото от вашия професионализъм, от вашата всеотдайност, от вашия съвместен труд и разбирателство зависят самочувствието и благоденствието на младите хора в община Брегово.

   Искаме да ви поднесем подарък от думи, изречени с истинска вяра, доброжелателство и признателност.

   Уважаеми г-н Лалов,

   Обръщаме се първо към Вас с думи на благодарност и като кмет на общината - човекът, който държи кормилото на общинската власт и като баща и дядо, защото знаем колко важно е думите на искрена признателност да бъдат казани на време. Днес ние ви казваме:  „Благодаря!"

   За всичко което направихте за децата от община Брегово през изминалата година. Днес ние ви казваме:„Благодаря!"

   За това, че полагате усилия и че сте превърнал в лична кауза съхраняването и развитието на ученическия ни духов оркестър. Благодарим Ви за средствата, които отделихте да се осъществи участието му на IX-я Национален преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави, проведен през месец май в гр. Вършец. На него нашите музиканти се представиха достойно - получиха престижни награди и с достолепие защитиха името на училището и на гр. Брегово. Днес ние ви казваме: „Благодаря!"

   За това, че училището го има, че се борите и отстоявате неговия живот! Днес ние ви казваме: „Благодаря!"

  За топлите и уютни стаи, в които учим! За подкрепата на политиките на ръководството на училището, за защитата на интересите нашите учители и на нас децата. Днес ние ви казваме: „Благодаря!"

   За това че подкрепяте всяко наше искане, всяка наша инициатива в областта на спорта, културата и изкуството. За условията, които ни осигурявате за свободно творчество и в училището и в читалището. Благодарни сме Ви за възможностите и насърчаването ни да се занимаваме с фолклорна музика, с автентични народни танци, да създаваме и представяме театрални постановки и мюзикъли на бреговска сцена. Днес ние ви казваме: „Благодаря!"

   За това, че насърчавате родолюбивите ни предложения и идеи за популяризиране дейността на нашия клуб „Млади възрожденци", който през месец февруари сред повече от 200 клуба на територията на страната, беше удостоен с най-голямата награда на Общобългарски комитет „Васил Левски" - златен медал за активна дейност по съхраняване на българската ни идентичност и утвърждаване на българските идеали сред младите хора. Днес ние ви казваме: „Благодаря!"

   Признателни сме Ви, че въпреки трудностите продължавате неотстъпно да полагате грижи за нашите родители, за самотните и стари наши баби и дядовци! За това днес ние ви казваме: „Благодаря!"

   Признателни сме Ви, защото ценим високо Вашето отношение към децата. За това, че сте съпричастен към нашите нужди, че откликвате на нашите искания, че се интересувате от нашите потребности. Всички те, достигнали до Вас чрез учители ни, винаги са били удостоени и с внимание и с решение в интерес на децата. Ние добре знаем, че учещите във Видин ученици нямат тези възможности и не получават това, което получаваме ние тук в Брегово. За това днес ние ви казваме: „Благодаря!"

   Скъпи г-н Лалов, за всичко, което правите за нас, днес, в навечерието на новата 2017-та година, ние Ви пожелаваме много здраве и лично щастие. Запазете своята всеотдайност, енергия и воля за реализиране на всички добри начинания. Нека Новата година бъде щедра и благословена! Нека Ви донесе много радост и благоденствие.

   Уважаеми дами и господа общински съветници,

   Благодарността ни към вас не е нито по-малко голяма, нито по-малко значима. От родителите си знаем, че от вашите решения, от вашата работа, от вашата лична инициатива и от желанието ви да сте единни, отговорни и отдаващи се, зависят живота и благоденствието на хората в нашата община, нашето настояще и нашето бъдеще.

   На вас искаме да благодарим за разбирането и единодушието, с които инициирахте и приемахте всички онези решения, които са свързани и предопределят живота на нашето училище.

   Благодарим ви за приетите проекти по европейски програми.

   Благодарим ви за решението да подкрепите поставянето на паметна плоча на патрона на нашия клуб - Васил Левски, на входа на християнския храм „Св. Успение Богородично". С подкрепата на тази наша инициатива, вашето решение нареди градът ни сред онези патриотични огнища, населението на които с гордост почита и свято пази българския патриотичен дух и националните идеали, завещани от Апостола на Свободата.

   Благодарим ви, че единодушно подкрепихте предложението за изграждане и взехте пряко участие при откриването на паметника на граничарите, отдали живота си при охраната и защитата на държавната граница. Той е не само символ на почит и преклонение към себеотрицанието и родолюбието на тези достойни хора, загинали за Родината, но е и послание към всеки от нас. Той е там, за да ни напомня как в миналото нашите предци са бранили отечеството с цената на най-свидното - живота си, а днес ни призовава да работим за него с достоен труд и с почтеност, с честност и себеотдаване. Чрез него днес на граничен пункт Брегово при влизане в страната, всеки българин и всеки чужденец разбира, че тук живеят българи здраво свързани с корените си и с историята си.

   Благодарим ви за това, че работите с мисъл за утвърждаване на родолюбието в младите хора. С единодушното си решение да предоставите на училището и на нашия клуб помещения в сградата на бившия техникум „Христо Ботев", вие създадохте възможност да осъществим една отдавна желана от нас идея - да създадем етнографска и историческа музейна сбирка. За нейното официално учредяване през 2017-та година ние отново ще разчитаме на вашата солидарност.

   Уважаеми дами и господа общински съветници,

   Искаме през новата 2017-та година да дойдете в училището ни, да се доближите до нас учениците и учителите ни. Каним ви да участвате активно в училищния живот, защото това е живота на децата на община Брегово, а чрез тях и живота и бъдещето на техните майки и бащи, баби и дядовци.

   Искаме на прага на новата 2017-та година да изразим признателност от името на директора на училището - г-жа Илиана Кръстева, от името на всички учители и ученици за вашата работа и пожелаваме на всеки един от вас през Новата година да има крепко здраве, да работи достойно, отговорно, с морал, чест и съвест, с мисъл за добруването на нашия роден край.

   Работете заедно и с упоритост за бъдещето на децата и за благоденствието на всеки един жител на община Брегово. Не забравяйте, че успехът следва смелите и дръзките, предприемчивите и инициативните, но постигането му става само с много труд и постоянство.

   Дарявайте топлота и доброта на хората, които се нуждаят най-много от подкрепа, защото всяка добрина, сътворена от чисто сърце, се връща удвоена при човека, който я е направил! Дълбок поклон пред вас и вашия отговорен труд!

 

   Сурва, сурва Новата година, Живо, здраво до година, до година, доамина! Да е честита и успешна идващата нова 2017-та година!