Благодарност към кмета на Община Брегово

На 23.12.2014год., при посещение в кабинета на кмета на Община Брегово - инж. Милчо Лалов, в присъствието на Николина Ванчева - заместник кмет, Цветан Топчиев - председател на Общински съвет и Сергей Здравсковски - секретар на Община Брегово, учениците от СОУ "Св.св. Кирил и Методий" Моника Володиева, Нина Пламенова, Сиомона Кръстева, Любислава Лилкова, Радослав Иванов, Рая Христова, Каролина Кирилова и Ивайло Иванов - всички членове на клуб "Млад възрожденец" прочетоха благодарствено писмо от свое име и от името на своите родители.