Промени в Наредба №11 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари промени в Наредба №11 на ОбС-Брегово

Докладна записка - изтегли

Допълнителна информация